Obavijest Ambasade S.R.Njemačke u Sarajevu u vezi izdavanja viza

Kako saznajemo, do sada je u okviru podnošenja zahtjeva za vizu prema članu § 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju (tzv. pravilo za Zapadni Balkan) bilo preporučivano da se izvadi predsaglasnost od Bundesagentur für Arbeit.

Ovaj postupak je obustavljen sa 1. novembrom 2017. godine. 

Odjel za vize će u 2018 u postupku obrade zahtjeva za vizu regularno uključivati i Bundesagentur für Arbeit.

Predsaglasnosti koje su izdate do 1. novembra će i dalje važiti.