Novosti o zapošljavanju radnika iz BiH u Sloveniji

Promjene u postupku zapošljavanja radnika iz Bosne in Hercegovine (BiH) u Sloveniji na osnovu sporazuma između obe države važe od 1. 4. 2018. Odnose se najviše na situaciju, kada poslodavac već ima kandidata za zaposlenje, za koje se zahtjeva izdavanje radne dozvole.
Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji je od 1. 3. 2013 moguće samo na osnovu sporazuma između obe države.  Ovaj sporazum u cjelosti uređuje uslove i postupke zapošljavanja.

Za zapošljavanje državljana BiH na osnovu sporazuma potrebne su radne dozvole, koje izdaje Zavod RS za zapošljavanje (ZRSZ). Takva radna dozvola smatra se saglasnošću uz jedinstvenu dozvolu, koju izdaje opština.

Postupak izbora kandidata migranata iz BiH započinje na inicijativu poslodavca, koji na Zavodu RS za zapošljavanje prijavljuje slobodno radno mesto na obrazcu PDM-KTD.

Ako poslodavac već ima izabranog kandidata, može istovremeno sa prijavom potrebe podnijeti i zahtjev za izdavanje radne dozvole (na obrazcu TUJ-BIH 1 zajedno sa Prilogom 2). Prilikom podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu poslodavac plaća administrativnu taksu. Ugovor o zaposlenju mora biti sklopljen na najmanje jednu godinu.

U nastavku postupka na ZRSZ proveravaju:

da li u evidenciji nezaposlenih lica postoje odgovarajući domaći kandidati,
druge uslove za novo zaposlenje stranaca (u skladu sa članom 17 ZZSDT),
od Fursa zahtevaju podatak o plaćenim poreskim obavezama,
nazovu poslodavca, da pošalje podatke, koji nedostaju, kao što su podatak o mjestu boravka, prethodnim razgovorima i druge podatke, potrebne za podnošenje zahtjeva za posredovanje radnika iz BiH.

Ako su ispunjeni svi navedeni uslovi iz prethodnog postupka, slovenački ZRSZ priprema dokument Osnovni podaci o poslodavcu i slobodnom radnom mjestu, i elektronskom poštom ga šalje Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (ARZ-BiH).

Poslodavca, koji je objavio slobodno radno mjesto (PDM), Zavod u isto vrijeme obavještava, da su molbu za posredovanje kandidata iz BiH posredovali službi za zapošljavanje u BiH, koja će poslodavcu posredovati spisak kandidata, odnosno podatke o mjestu i vremenu razgovora sa kandidatima.

Ako prilikom podnošenja obrasca PDM-KTD u isto vrijeme poslodavac podnese i zahtjev za zaposlenje radnika iz BiH, Zavod nastavlja postupak izdavanja dozvole odmah nakon prijema potvrđene dokumentacije od strane agencije za zapošljavanje iz BiH.

Šta se dešava, ukoliko uslovi nisu ispunjeni?
Ako nisu ispunjeni svi navedeni uslovi, odnosno poslodavac, koji je prijavio slobodno radno mjesto, na osnovu poziva Zavoda ne dopuni podatke, koji nedostaju, poslodavac prima Obaveštenje o nemogućnosti posredovanja radnika iz BiH. U obavještenju su pojašnjeni razlozi, zašto posredovanje nije moguće. Ako je poslodavac već podnio i zahtjev za izdavanje radne dozvole, zbog nemogućnosti posredovanja ZRSZ izdaje odluku o odbijanju.