Novogodišnja akcija: Poreznici “će loviti” pjevače

Porezna uprava FBiH uputila je upozorenje svim vlasnicima kafana, kafića, hotela, odnosno ugostiteljima koji organizuju doček Nove godine uz živu muziku, da su za to dužni platiti i porez.

Sa muzičarima se treba potpisati ugovor o autorskom djelu
Oni su obavezni tri dana prije početka organiziranja novogodišnje proslave sa živom muzikom u ugostiteljskom objektu obavijestiti Poreznu upravu.

Za izvođenje trebaju platiti komunalnu taksu nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima.

Autor: R. D.faktor.ba

Vlasnici ugostiteljskih objekata sa pjevačem i njegovim orkestrom moraju zaključiti ugovor o autorskom djelu.

To podrazumijeva plaćanje poreza na dohodak, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje i to  prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Ukoliko ugostitelji to ne učine predviđene su i kazne.

Zakon je propisao novčane kazne od 500 do 10.000 KM za pravno lice.

Novčanu kaznu od 200 do 2.000 maraka platit će i direktor hotela ako nije prijavio muziku uživo.

Za vlasnike ugostiteljskih objekata, koji nisu u kategoriji pravnih lica, za ovaj prekršaj predviđene su kazne od 200 do 3.000 maraka, kazali su nam u Poreznoj upravi.

Na cijelom području Federacije BiH za vrijeme novogodišnje proslave, Porezna uprava će angažovati veliki broj inspektora koji će vršiti kontrolu ugostiteljskih objekata radi provjere zakonitog organiziranja muzike uživo.