Njemačka potiče obnovljive izvore u BiH s oko 400 miliona eura

Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann otvorila je u srijedu u Sarajevu Treći međunarodni sajam o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u BiH ”RENEXPO” i izložbu o temi energetske tranzicije u Njemačkoj (Energiewende), prenosi portal indikator.ba.

Izložbom o tranziciji energije predstavljen je jedan od najbitnijih projekata budućnosti za Njemačku. Do 2030. godine Njemačka je odlučila da će pola snabdijevanja dolaziti iz izvora obnovljive energije, a do 2050. godine da će biti prepolovljena potrošnja energije u Njemačkoj.

“Njemačka to čini zato što mi mislimo da je ‘Energiewende’ ekonomski i ekološki korisna”, kazala je ambasadorica Hohmann.

Dodala je da je prvi put u historiji jednoj zemlji s visokom industrijom kao što je to Njemačka pošlo za rukom da smanji izbacivanje potisnih plinova, a da unatoč tome bilježi ekonomski rast.

” ‘Zeleni rast’ je dakle moguć. Energetska tranzicija (Energiewende) može koristiti zapošljavanju, doprinijeti održivom i inkluzivnom rastu i povećati konkurentnost domaćih kompanija”,  naglasila je Hohmann.

Navela je da Njemačka podržava BiH na njenom putu pojačanog korištenja obnovljive energije i energetske učinkovitosti.

“Vlada Njemačke podržava projekte vjetro i hidroenergije u BiH s oko 400 miliona eura”, istakla je Hohmann.

Glavna tema konferencije o upravljanju otpadom koja se održala u okviru 3. RENEXPO sajma bila je sigurnost upravljanja otpadom i mogućnosti njegovog korištenja u energetske svrhe.
U okviru konferencije predstavljen je i projekat „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji BiH“ koji zajednički realizuju Tvornica cementa Kakanj (TCK) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program develoPPP u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Zenici i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ).

Almir Bajtarević, stručni suradnik Tvornice cementa Kakanj za zaštitu okoliša, pojasnio je da su postrojenja za proizvodnju cementa izvrsno rješenje u okviru održivog ekološki prihvatljivog upravljanja otpadom.

“Saradnjom na ovom polju, odnosno korištenjem prerađenog otpada kao zamjenskog goriva, postižemo veoma značajna smanjenja stakleničkih plinova, smanjenje površina na kojima se odlaže otpad, te smanjenje upotrebe neobnovljivih fosilnih goriva“, rekao je Bajtarević.

On je objasnio da se navedeni rezultati mogu postići korištenjem prerađenog komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa i pogonima za proizvodnju energije. Dodao je i da je cilj navedenog projekta stvaranje uslova za preradu komunalnog otpada i proizvodnju goriva iz otpada.

”RENEXPO” organizira Njemačka sajamska kompanija ”REECO”, saopćeno je iz Ambasade Njemačke u BiH.