Njemačka objavila priručnik o islamu za medije

Mijenjanje negativne slike o muslimanima predstavlja doprinos u borbi protiv ekstremne desnice, kaže ministrica Aydan Ozoguz.

 Piše: Khaled Schmidt  Al Jazeera

Njemačka ministrica za migraciju, izbjeglice i integracije Aydan Ozoguz učestvovala je na promociji nove knjige, održanoj u sali za novinare Vlade u Berlinu. Riječ je o priručniku za medije koji će im biti od pomoći prilikom izvještavanja o islamu i stvarnosti muslimanske manjine u državi.

Ozoguz kaže kako je ovaj novi Priručnik o islamu za medije referenca koja sadrži podatke koji mogu doprinijeti promjeni pogrešne medijske slike o islamu i životu muslimana u Njemačkoj. Smatra da slika o islamu u medijima nije negativna, uopćeno gledano. Međutim, veliki broj negativnih slika o islamu koje prezentiraju mediji utječe na to da normalan i običan život muslimana postane izuzetak u državi.

Ministrica se nada da će ova knjiga biti od velike pomoći medijima prilikom bavljenja pitanjima 890.000 izbjeglica, uglavnom muslimana, koje su stigle u Njemačku prošle godine.

Ukupno 22 istražitelja i eksperta za islamska pitanja učestvovala su u pripremanju priručnika sa 160 stranica, koji je štampan u 350 primjeraka, pored digitalne verzije dostupne na internetu.

Dokumentovani podaci
Priručnik u sedam poglavlja pruža informacije i baze naučno dokumentovanih podataka o svemu što ima veze s islamom, kao što su: pet stupova islama, pravne škole, islamski blagdani i događaji, pravila o ishrani muslimana, sahranjivanju, povijest islama, džamija i islamskih institucija u Njemačkoj i Evropi.

Također, sadrži i detaljne informacije o organizacijama koje predstavljaju muslimane Njemačke, islamskim dobrotvornim organizacijama i omladinskim udruženjima, slici islama kroz medijske izvještaje, pokretu PEGIDA i neprijateljstvu prema islamu u Njemačkoj, islamu i “terorizmu” te prevenciji ekstremizma.

Ministrica je za Al Jazeeru kazala da je knjigu objavio njemački Centar za imigraciju i nevladina Medijska služba za integraciju Mediendienst Integration.

Prema njenim riječima, medijima je na ovaj način omogućen pristup informacijama kako bi direktno stupili u kontakt s aktivnim islamskim ličnostima i institucijama. Istakla je kako je njeno ministarstvo podržalo ovaj projekt, budući da mijenjanje negativne slike o muslimanima predstavlja doprinos u borbi protiv ekstremne desnice.

Ozoguz, koja je porijeklom iz Turske, navodi kako joj je pažnju privukla rečenica navedena u ovom priručniku da je problem medijskih izvještaja o islamu prerastao iz destruktivne simplifikacije u reakcije na temelju kojih se negativni događaji ili ekscesi, čiji su akteri pojedini muslimani, vezuju za islam kao vjeru.

Interakcija s muslimanima
Ministrica smatra da novi Priručnik o islamu za medijeposvećuje pažnju jačanju trenda povezivanja s muslimanima, umjesto razgovora o njima, te usmjerava pažnju na institucije i aktivnosti muslimana u zemlji, koje su odraz interakcije sa zajednicom, poput izviđačkih i ekoloških klubova te zadužbine Avicenna za stipendiranje nadarenih studenata.

Profesorica Riem Spielhaus, koja se bavi pitanjima muslimanske manjine u Evropi i jedna od autorica priručnika, smatra da su informacije i podaci koji se spominju u medijskim izvještajima o islamu uglavnom tačni, ali je problem u općem okviru u kojem se prezentiraju.

Navela je primjer termina “politički islam”, koji se u posljednje vrijeme često upotrebljava, te kaže kako on odražava negativnu impresiju i ne precizira šta se pod njim misli.

Werner Schiffauer, profesor etničkih kultura i pitanja muslimanske manjine s Univerziteta Viadrina u Njemačkoj, ukazao je na to da novi priručnik prati promjenu fokusa s islama kao periferne teme na centralnu temu u medijskim izvještajima koji se tiču različitih unutrašnjih aspekata koji su u centru pažnje javnosti u državi.

U izjavi za Al Jazeeru Schiffauer je izrazio nadu da će novi priručnik doprinijeti kreiranju medijskih izvještaja vezanih za muslimansku stvarnost u Njemačkoj na temelju objektivnih spoznaja i udaljavanja od stereotipa kako bi rasprava o islamu u javnosti bila objektivizirana.