Image default
Arhiva

Njemačka ambasada: Informacije o spajanju porodice

U postupku spajanja bračnih drugova sa njemačkim državljanima ili strancima koji žive u Njemačkoj je preduslov da podnosilac zahtjeva mora imati najmanje 18 godina. Osim toga u postupku spajanja porodice je preduslov i da podnosilac zahtjeva poznaje osnove njemačkog jezika, tako da je u stanju da se sporazumijeva na njemačkom jeziku.

Ukoliko stranom bračnom partneru učenje jezika u inostranstvu nije moguće na jedan prihvatljiv način ili ako uloženi napori u periodu od jedne godine nisu bili uspješni, onda se prema presudi Saveznog upravnog suda od 04.09.12. godine (BVerwG 10 C 12.12) može odustati od obaveze predočavanja poznavanja jezika već prije ulaska u zemlju.

Bitno je da se razlozi o nemogućnosti učenja jezika odnosno dotadašnji pokušaji na uvjerljiv i razuman način obrazlože prilikom predavanja zahtjeva. Potrebno znanje jezika bi se moralo steći po dolasku u Njemačku, a u svrhu izdavanja dozvole boravka bračnom partneru.

Više informacija na linku.

Related posts

Bosanski i albanski jezik od 2018 godine uči se u Turskoj

SAVJETNICI

Savjeti za putovanje: Posjetite Ulcinj

SAVJETNICI

Bijela torta sa višnjama

SAVJETNICI

Leave a Comment