Nema zastara, a ni kazni za dostavu dokaza o vlasništvu stana

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je danas saopćilo da nema vremenskog ograničenja za dostavu dokaza o vlasništvu stana, te da nema ni kaznenih mjera.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, kako se navodi u saopćenju, je 25. decembra ove godine putem medija, web stranice Vlade Kantona Sarajevo i web stranice Ministarstva dostavilo obavještenje etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja, a vezano za akt ovog ministarstva od 13. novembra ove godine, u kome se naglašava da su samo etažni vlasnici koji nisu u evidenciji upravnika, dužni na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika dostaviti dokaz o vlasništvu, te da je to obaveza kod promjene vlasništva i ona je kontinuirana aktivnost bez roka, dakle bez obaveze da to učine do 31. decembra ove godine.

– Iz navedenog obavještenja je nesporno da ni jedan etažni vlasnik ne može biti kažnjen ukoliko svoju obavezu ne izvrši do 31. decembra ove godine. Ministarstvo će putem upravnika i predstavnika etažnih vlasnika obavještenje dostaviti etažnim vlasnicima – saopćeno je iz Press službe KS.