Šta uraditi s kuhinjskim otpadom?
Iskreno, većina nas će baciti otpad u kantu za smeće, ali postoji još jedan način da taj otpad ikoristimo i uštedimo na kupovinji đubriva za baštu.

Za portal www.savjetnici.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Tako je, sav taj otpad koji nastaje čišćenjem stola nakon jela ,može se iskoristiti za pravljenje organskog đubriva i uštediti.
Nakon svakog kuhanja sve što ostane ostataka, bilo da je kora od voća, ljuske od jaja i ostalo, odlažemo na za to posebno mjesto prikazano na slici.

Mjesto za odlaganje i pripremanje komposta potrebno je da je:

-udaljeno od prozora, zbog “neugodnog” mirisa,
-ograđeno zbog pasa lutalica,
-da nije direktno izloženo na suncu,
-da ima dovoljno zraka i vlage,
-da je lako kasnije izvaditi kompost.

Pripremljeni kompost potrebno je ostaviti da ostoji neko vrijeme, najbolje je nekoliko mjeseci do godinu dana.
Napominjemo što je kompost stariji, on je bolji i hranjiviji. Na kraju postaje taman kao zemlja.

Kompost je dobro redovno zalijevati, da ne dođe do sušenja i propadanja. Nije od viška ponekad napraviti dodok zraka u sredinu komposta, tako što ćemo izbušiti nekoliko rupa kroz kompost.

Za pripremu komposta se trebaju upotrebljavati zdravi organski sastojci koji bi trebali istrunuti u roku od godine dana.

Osim otpadaka od voća i povrća slobodno koistite ubruse, papirnate kuhinjske ubruse ili čisti papir.

Prestanite bacati ovaj otpad i pokušajte.

Pišite nam svoja mišljenja i iskustva!

Piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.