Moguće uvođenje novog sistema bodovanja penzija

Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima određenu platu a koja je u visini prosječne plate, dobiti za tu godinu jedan bod.

Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6.  Na taj način osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imati penziju oko 526 KM – kazao je Drljača. Vlada predlaže navedeni sistem budući da je sadašnji sistem – sistem koeficijenta koji ima stalne valorizacije.

Naglašava da su zadržana postojeća pravila iz PIO-a za starosnu, invalidsku i porodičnu penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža. Ostaje da je 65 godina starosna penzija ili 40 godina penzionog staža – kaže Drljača, dodajući da je novim zakonom uvedena mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Novi zakon ne predviđa nova pravila za one koji su već ostavarili penziju, jer se radi o stečenim pravima.

O navedenom zakonskom rješenju trebaju se izjasniti poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u nastavku današnje sjednice. To će učiniti i delegati Doma naroda na nekom od narednih zasjedanja u decembru.