Mijanmar i Rohinje u 10 minuta

Rohnje muslimani su ugrožena skupinja muslimana koja živi u Burmi.

Pogledajte kratki video: