Vlada želi da što je više moguće migranata bude na tržištu rada kako bi se smanjila njihova zavisnost od države i nadoknadili nedostaci u radnoj snazi.

Merkel će zatražiti od njemačkih kompanija da izbjeglicama ponude više stručne prakse i poslova, dodaje “Bild”.

Velike kompanije su dobile kritike jer su učinile malo u integraciji izbjeglica na tržištu rada.

Kompanije tvrde da većina pridošlica ne zna njemački jezik i nema odgovarajuće obrazovanje.

Više od milion migranata stiglo je u Njemačku prošle godine, većinom iz Sirije, Afganistana i Iraka.