Image default
Arhiva

„Merhamet“ MDD NASTOJIMO POMOĆI LJUDIMA U NEVOLJI I ČUVATI IM DOSTOJANSTVO

Doc. dr. sc Hajrudin Šahić, predsjednik HO

Mi sa svim nivoima vlasti u BiH želimo da budemo partneri, da zajednički radimo određene projekte koji imaju za cilj pomoć najosjetljivijim kategorijama stanovništva u BiH, odnosno osobama koje su dotakle socijalno dno. Nastojimo da kroz određene projekte ublažimo ovo teško socijalno-ekonomsko stanje u BiH, djelovanjem posredstvom „Merhametovih“ narodnih kuhinja i drugim vidovima pomoći Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić u intervjuu za portal „znamo.ba“ukazao je na značaj djelovanja „Merhameta“ i njegovu nemjerljivu ulogu i ublažavanju teškog socijalno-ekonomskog stanja u BiH.

Predsjednik Šahić govorio je i o značajnim akcijama „Merhameta“, odnosu države BiH prema našem Društvu, ali i ugledu koji „Merhamet“ uživa u inostranstvu, pogotovo u Republici Turskoj. Bivši ministar vanjskih poslova Turske Ahmeta Davotulou, toko posjete ovoj humanitarnoj organizaciji, kazao je da je „Merhamet“ nstariji od mnogih država. Od 1913.godine kako je Avdaga Kulović udario temelje „Merhameta“ u Sarajevu pa do danas vaša misija , misija dobrotvornog društva ostala je ista- čuvati i sačuvati ljudsko dostojanstvo. Bili ste kao društvo aktivni i za vrijeme agresije na BiH. „Merhamet“(Milost) pomaže svakom.

Ko pomaž

e „Merhametu“? – „Merhamet“ je tokom svoje misije dobročinstva, koja traje čitavih 105 godina, dijelio sudbinu države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. U najtežim vremenima, pogotovo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu,“Merhamet“ je dao izuzetan doprinos u očuvanju i opstanku države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. Zato građani naše zemlje imaju veliko povjerenje u „Merhamet“, što potvrđuju tokom mnogobrojnih humanitarnih akcija u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Našim akcija širom planete, „Merhamet“ je stekao ugled i postala respektabilna humanitarna organizacija. Time „Merhamet“ u svijetu širi pozitivnu sliku i o državi Bosni i Hercegovini. Sve je to utisalo da „Merhamet“ ima poslovne partnere i prijatelje u Bosni i Hercgovini i u mnogim zemljama svijeta. Mnoge inozemne humanitarne organizacije u „Merhametu“ vide pouzdane partnere, a „Merhamet“ je stekao takav status upravo svojim profesionalnim i tranparentnim radom. Uvijek je kod nas bilo špekulacija, nagađanja, insinuacija… pa tako nešto nije zaobilazilo ni „Merhamet“. Da li pomoć uvijek stigne na pravu adresu? – Nažalost, među Bošnjacima uvijek postoje trzavice i razni antagonizmi. Nisu nam strani ni paralelizmi. Eto, ni Islamska zajednica u BiH nije pošteđena takvih stvari, pa smo imali paradžemate. „Merhamet“ je imao sličnih problema, ali hvala Bogu, sve polako dolazi na svoje. Što se tiče Vašeg pitanja „Dolazi li pomoć uvijek na pravu adresu“, najbolji je odgovor činjenica da građani Bosne i Hercegovine, ali i naši brojni poslovni partneri i donatori u Bosni i Hercegovini i svijetu, godinama ukazuju povjerenje „Merhametu“, upravo zbog našeg transparentnog rada.

Tačno se zna gdje je koja pomoć, kome i u kojim količinama došla. Uostalom, to potvrđuju i revizorski izvještaji nezavisne revizorske kuće i mnoge druge stvari. Pa, ne bi naši partneri iz zemalja Evropske unije godinama radili sa nama da nije tako. Uvijek sa izuzetnim poštovanjem iznosimo tu činjenicu da „Merhamet“, od 1992. godine sve do danas, ima izuzetnu saradnju sa humanitarnim organizacijama „Caritas“, La Benevolencija“ i „Dobrotvor“. Ta saradnja se ogleda kroz određene aktivnosti, kroz analizu zajedničkih projekata. Svake godine se organizuju međunarodne konferencije koje tretiraju važna socijalna pitanja, kao što su siromaštvo, prosjačenje i neka druga važna pitanja koja su važna sa aspekta humanitarnog djelovanja.

I ove godine ove četiri vodeće humanitarne organizacije u BiH zajedno će obilježiti Međunarodni dan volontera. Imamo dobru saradnju i sa drugim humanitarnim oranizacijama, a posebno ističem saradnju sa našim partnerima iz Turske, „Crvenim polumjesecom“, AFAD-om i TIKA-om, sa MCC-jem iz SAD-a, sa mađarskom organizacijom HIA, sa austrijskim „Diakoneom“ i tako dalje. Dakle, želimo da sarađujemo sa svim organizacijama koje imaju slične djelatnosti kao „Merhamet“. Nemamo nikakvih predrasuda zašto se neka organizacija zove ovako ili onako. Bitno je da imamo dobre i korektne odnose i da se oni temelje na principima koji se temelje na Statutu „Merhameta“. Uvijek se solidarišete sa onima kojima je pomoć potrebna, bilo da su u pitanju poplave, izbjeglice, suše, zemljotresi….Kome sve pomaže „Merhamet“? – Širok je spektar kategorija stanovništva kojima „Merhamet“ pomaže. „Merhamet“ je vodeća humanitarna organizacija u BiH. Nastojimo da kroz određene projekte ublažimo ovo teško socijalno-ekonomsko stanje u BiH, djelovanjem posredstvom „Merhametovih“ narodnih kuhinja i drugim vidovima pomoći, kao što su kućna njega, pomoć starim i iznemoglim osobama, učenicima, studentima, i socijalnim ustanovama… Jedan od najznačajnijih „Merhametovih“ projekata je akcija „Kurban“, koju smo uspješno organizirali i ove godine. Ova akcija je toliko značajna jer se njome obezbjeđuju dovoljne količine mesa za nesmetano funkcionisanje naših kuhinja tokom cijele godine.

Ovako „Merhametove“ kuhinje imaju kvalitetne obroke i naši abonenti su veoma zadovoljni. Inače, dvadesetak svojih javnih kuhinja „Merhamet“ svakodnevno priprema i podijeli više od 8.000 obroka socijalno ugroženom stanovništvu na prostoru cijele BiH ili oko blizu tri miliona obroka godišnje. Samo se u „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji „Imaret“ u Tuzli dnevno priprema i dijeli oko 3.400 obroka, u javnoj kuhinji u Sarajevo trenutno se hrani više od 1.500 socijalno ugroženih građana, u Zenici 850, u Travniku blizu 800 i tako dalje. „Merhamet“ pomaže i brojna udruženja i institucije, poput centara za odvikavanje od droge, domove staraca, udruženja boračkih populacija, RVI, povratničku populaciju i tako dalje. Za „Merhamet“ je veoma važan projekat obrazovanja i stipendiranja mladih ljudi čiji roditelji nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti da bi školovali svoju djecu. Ovo se posebno odnosi na Republiku Srpsku, na djecu bošnjačkih povratnika, koju stipendiramo posredstvom naše Fondacije „Edah Baćirbegović“.

To je samo jedan segment pomoći „Merhameta“ mladima. U saradnji sa američkom humanitarnom organizacijom MCC, koja je „Merhametov“ partner već deset godina, godišnje podijelimo veliki broj školskog pribora djeci slabog imovnog stanja. Jedan od važnih projekata je pružanje medicinske pomoći starim i iznemoglim osobama putem naših patronažnih službi. Ovaj projekat je već implementiran u većim centrima. U najskorije vrijeme, ukoliko se stvore pretpostavke, ući ćemo i u implementaciju na svim prostorima BiH. „Merhamet“ se odmah uključio u prikupljanje i distribuiranje pomoći stanovništvu BiH ugroženom u katastrofalnim poplavama i klizištima koje su prije dvije-tri godine pogodile našu zemlju te je među prvima uputio pomoć u krizna područja. Pomoć se ogledala u hrani, odjeći, obući, higijenskim sredstvima, alatima. „Merhamet“ je svojom donacijom, od sredstava prikupljenih posredstvom humanitarnog telefona i posebno otvorenog računa, omogućio obnovu 104 kuće u Topčić-polju kod Zenice, što je jedna od rijetkih konkretnih akcija na obnovi uništenih stambenih objekata.

Obnovili smo i 48 kuća u Mjesnoj zajednici Nemila. Bilo je mnogo takvih akcija. Kada šaljete ono što treba da pošaljete ko vam pomaže u sakupljanju, transportu, dostavljanju? Da li ima volontera koji su voljni raditi? – Volonteri su nam veoma dragocjeni i oni su naša dodatna snaga. Tokom svija akcija „Merhameta“ volonteri odigraju značajnu ulogu i mi smo im zahvalni na tome. „Merhamet“ ima svoje organizacione jedinice širom Bosne i Hercegovine, a time i razgranatu mrežu volontera. Oni su, da ponovim, naša dodatna snaga i zahvaljujući njima naše akcije su uvijek uspješne. Da li BiH kao država može, želi pomoći dobrotvornim organizacijama? – „Merhamet“ ne traži nikakvu sadaku u vidu finansijske pomoći kada su u pitanju režijski troškovi. Mi sa svim nivoima vlasti u BiH želimo da budemo partneri, da zajednički radimo određene projekte koji imaju za cilj pomoć najosjetljivijim kategorijama stanovništva u BiH, odnosno osobama koje su dotakle socijalno dno. Nastojimo da svakom ko nam se obrati pružimo određenu vsrtu pomoći, očekujući da imamo podršku od svih nivoa vlasti.

Može se reći da podrška vlasti, čast izuzecima, pomalo izostaje kada su u pitanju projekti „Merhametovih“ javnih kuhinja. Ona je više nego skromna. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo napraviti reviziju saradnje sa organima vlasti i da ćemo im ponuditi nove, održive projekte. Ukoliko ne bude razumijevanja, vjerovatno će doći do korekcije u realizaciji određenih projekata „Merhameta“. Kada se tiče vlasti na državnom nivou, moram kazati da od Vijeća ministara BiH već četiri godine „Merhamet“ nije dobio ni jednu marku. „Merhamet“ nije budžetski korisnik. Od pojedinih ministarstava dobivali smo određenu pomoć i to nakon našeg petog, šestog ili desetog dopisa ili urgencije. Recimo, od 1. januara ove godine do danas od Vlade FBiH nismo dobili ni jedan KM, iako smo se u više navrata obraćali za podršku za rad javnih kuhinja. Nadamo se da će resorna ministarstva i Vlada FBIH imati razumijevanja za napore koje ulažemo za nesmetan rad naših kuhinja. Kada se tiče kantonalnih i općinskih vlasti, tu ima određenog razumijevanja, ali je i to nedovoljno. Ipak, za realizaciju „Merhametovih“ projekata svaka je pomoć dobro došla.

Uvijek ima prostora za bolju i uspješniju saradnju za dobrobit onih kojima je pomoć potrebna, a takvih je u BiH, nažalost, mnogo. – Svugdje u svijetu nevladin sektor ima veoma značajnu ulogu. Vlast bi trebala da pokreće inicijativu za realizaciju određenih projekata sa nevladinim sektorom, a kada se tiče humanitarnog sektora „Merhamet“ je vodeća organizacija u BiH. Umjesto vlasti, mi pokrećemo inicijative, ali mislim da vlast nema dovoljno razumijevanja, da nije svjesna uloge i značaja humanitarnih organizacija, pa ni uloge i značaja „Merhameta“. Da ima malo više razumijevanja, puno bi se više moglo pomoći ljudima kojima je pomoć itekako potrebna i daleko bi manje bilo građana u tekoj materijalnoj situaciji i socijalnim problemima. Vlast nije svjesna kolike napore „Merhamet“ ulaže i koliko pomaže vlastima da se amortizuje potojeće stanje. „Merhamet“ ne pomaže samo Bošnjake, nego i svima onima kojima je pomoć potrebna? – Upravo je tako. Od 1991. godine, kada smo obnovili rad, pa sve do danas „Merhamet“ nikada nije pitao kako se ko zove. Ko god od „Merhameta“ traži pomoć mi mu pomognemo, u skladu s našim mogućnostima. Mi čovjeka gledamo kao čovjeka, kao individuu koja se nalazi u teškom socijalnom stanju i nastojimo da mu pomognemo onoliko koliko možemo i da mu sačuvamo dostojanstvo. I to je prioritet i pravilo koje važi i koje će važiti dok postoji „Merhamet“. Kako ste kazali, „Merhamet“ se etablirao kao respektabilna organizacija i van granica BiH. Koje su sve akcije koje ste proveli u inozemstvu? – Zaista su brojne akcije van naše zemlje. Između ostalog, „Merhamet“ je u gradu Bam, u Iranu, izgradio srednju mješovitu školu koja nosi ime „Škola šehida Bosne i hercegovine“. U oblasti Kašmir, u Pakistanu, izgradili smo srednju školu za djevojke koja nosi ime prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića „Merhamet“ je, potom, probio kopnenu blokadu Gaze i palestinskom narodu uručio pet najmodernije opremljenih sanitetskih vozila.

Bilo je to u vrijeme kada su Izraelci na turskom brodu ubili desetak turskih humanitaraca. „Merhamet“ je jedna od rijektih humanitarnih organizacija koja je uspjela ući u Somaliju, u Mogadiš, i ugroženom somalijskom narodu uručiti donaciju u kurbanskom mesu i lijekovima, vrijednu oko 500.000 KM. „Merhamet“ je, tokom prirodnih katastrofa, pomogao i narodu Japana, Haitija, Sjedinjenih Američkih Država. Krajem 2013. godine, „Merhamet“ je sirijskim izbjeglicama smještenim u izbjegličke kampove u u turskim gradovima Šanliurfa i Viranšehir, blizu granice sa Sirijom, dostavio sljedeću donaciju: 14 kontejnera sa 280 mašina za pranje rublja i jedan kontejner sa sudoperama. Akcija je organizirana zajednosa Islamskom zajednicom u BiH. U protekle četiri godine, „Merhamet“ je sirijskim izbjeglicama u Turskoj dopremio oko 500 tona kurbanskog mesa koje su donirali građani Bosne i Hercegovine. Koji su budući prioriteti „Merhameta“? – Naš prioritet je da postojeće projekte održimo i da iznalazimo mogućnosti za nove projekte, da vršimo stalnu edukaciju naših ljudi, naših kadrova, da pratimo sve savremene trendove kada su u pitanju humanitarne organizacije u Evropi i svijetu. Posebno ističemo da je veliki broj intelektualaca, univerzitetskih profesora, ljekara, pravnika, ekonomista i akademika uključen u strukture djelovanja „Merhameta“, što našoj organizaciji daje dodatnu snagu i težinu. Isrtovremeno, cilj nam je da pratimo i da se uključujemo u te trendove, isto tako da radimo na animiranju mladih ljudi i njihovom uključivanju u aktnivnosti „Merhameta“.

Želimo da javnosti približimo rad „Merhameta“ posredstvom naših internih medija i razvijanjem saradnje sa sredstvima javnog informisanja. „Merhamet“, u skladu sa zakonskim propisima, vrši kontrolu finanijskog i materijalnog poslovanja posredstvom certificiranih revizorskih kuća već od 2005. godine, iako kao humanitarna organizacija nije zakonom ovezna to raditi, jer za zakonistost rada odgovara Skupštini Društva. Svi dosadašnji izvještaji revizorskle kuće o radu „Merhameta“ su pozitivni. „Merhamet“ će i dalje nastojati da svim svojim kapacitetima radi na poboljšanju uslova i cilju pružanja pomoć najugroženijem stanovništvu BiH. Admir Beganovic

Related posts

Sjetva krompira je skupa, ali se od nje ne odustaje

SAVJETNICI

Mogao je biti novi TITO, ali nije znao kako

SAVJETNICI

Skijaši prestravljeni jakim vjetrom koji ih je ljuljao na ski liftu

SAVJETNICI

Leave a Comment