Marija

MARIJA

Tiha, mirna i duga noć.
Mariju očekuje velika moć.
Blaženstvo na lice će joj dolaziti.
Sotona tu neće moći prilaziti.

Marija, Isusova majka
U miru leži ispod oblaka.
Znoj joj lije, a datule jede fine
Da olakša porod u srcu Palestine.

Isaova majka Merjema je bila.
Marijom je zvali, nije krila.
Jedina je ona tada čedna bila.
Indžilom sinovim srce je napunila.

Za portal pravisavjeti.info piše : Admir Muhić

Majka Marija rodila jedinca.
Svjetlost se ukazala s njenog lica.
Skretala nije sa svoga puta.
Merjema je i u Kur'anu spomenuta.

 

 

 

Za portal pravisavjeti.info piše : Admir Muhić