Mala škola pčelarstava: Pčelarenje Farar košnicom

Prednosti pčelarenja Farar košnicom

Mala škola pčelarstava: Pčelarenje Farar košnicom

Ovaj tekst nema namjeru u potpunosti eleborirati pčelaenje ovom vrstom košnice, nego pomenuti neke prednosti u odnosu na ostale.

Kao prvo pomenuo bih proširenje košnice u proljeće gdje dodavanjem jednog tijela ne povećavate naglo unutarnju zapreminu i samim tim be rashlađuje se ,,gnijezdo”.

Npr: ako je plodište dva farar tijela kada se popuni pčelom, a matica položi leglo u oba doda se treće tijelo, a u njegov centralni dio stavi nekoliko ramova najzrelijeg legla, naravno ispod trećeg tijela je MR.

Matica u donja dva tijela ponovo dobija prostor za polaganje.Idealno je kada pred bagremovu pašu imamo popunjena ova tri tijela pčelom i leglom, tada u plodištu izaberemo tijelo sa više zatvorenog legla i podignemo ga be matice iznad MR, a u plodište dodamo tijelo sa praznim ramovima.

Matica ponovo dobije prostor ali ako je paša dobra bude donekle blokirana, u medištu imamo dva tijela za smještanje meda, i ako je potrebno može se dodati i treće, ali na MR.

Kod niskih ramova je dobro što ih pčele lakše pune i zatvaraju na slabijim pašama.

Ukoliko na početku avgusta imamo jedno tijelo puno meda podmetnemo ga pod dva plodišna tijela i eto stimulacije za proizvodnju zimski pčela.

Ako želimo formirati novu zajednicu jednostavno iznesemo jedno tijelo na novu podnjaču, natresemo malo mlade pčele dodamo matičnjak i gotovo.

Za portal www.pravisavjeti.info piše: Kasim Mujabašić