Mađarska podiže novu ogradu duž granice sa Srbijom

Ministar u mađarskoj vladi Lazar Janos danas je na konferenciji za novinare u Budimpešti istakao da je Vlada Mađarske donijela odluku o podizanju nove ograde duž granice sa Srbijom.

– Mađarska vlada je odlučila da iza postojeće podigne još jednu žičanu ogradu na granici sa Srbijom – rekao je Janos, dodajući kako će na taj način pojačati zaštitu granice, ali i sigurnost građana Mađarske.

Istakao je da će za tražioce azila biti pripremljeni punktovi na granici, gdje će čekati na odgovor tokom procedure za dobijanje azila.

– Izbjeglice se neće moći slobodno kretati u zemlji – rekao je Janos.

Za novu zaštitnu ogradu, koja će biti podignuta duž 175 kilometara mađarsko-srbijanske granice, mađarske vlasti su izdvojile 38 milijardi forinti, oko 123,5 miliona eura.