Lijekovi i zeleni recept

Da li znate da u Federaciji BiH biološki lijekovi koji su jako efikasni u liječenju određenih hroničnih i teških bolesti nisu na listi kantonalnih niti federalnog zavoda, a da su u Republici Srpskoj od 2015. godine stavljeni na listu?

Nisam znala ni ja, niko od nas to i ne zna, dok se i sam ne susretne sa bolešću.

Dijagnosticirane su mi dvije autoimune bolesti.

U Federaciji nas je sa tim dijagnozama na hiljade.

Za jednog pacijenta biološka terapija godišnje košta oko 30.000 KM i jako je efikasna, jer su svi koji je koriste uspjeli čak ustati iz kolica, ostaviti štake, hodati, nemaju razarajućih bolova.

Rijetki su među nama koji mogu sebi priuštiti ovu terapiju.

Jedino čime nas liječe jesu citostatici ( uz još neke lijekove) koje naravno sami kupujemo jer nisu ni oni na listi. Hvala Bogu pa sebi mogu obezbijediti barem citostatike.

Ali šta sa hiljadama onih koji imaju bolesti (dijagnoze) kao ja i koje za krajnji ishod imaju invaliditet, a nisu u mogućnosti da kupe čak ni citostatik kojima se razvoj autoimunih bolesti usporava?

Biološka terapija dostupna je u RS, na Kliničkom centru u Banja Luci oboljelima od ulceroznog kolitisa, Kronove bolesti, reumatoidnog artritisa, juvenilnog idiopatskog i psorijatičnog artritisa.

Nama u Federaciji dostupni su samo citostatici.

I to ko ima sreće pa da može sebi svaki mjesec kupiti ih.

I da, bitna stavka….budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja KS je veći od 300 miliona KM.

Gdje ide novac koji svi mi uplaćujemo za zdravstveno osiguranje?????

Kad se saberu svi kantonalni zavodi, plus Federalni pozamašna je ta svota.

Piše : Edina Latif