Licitacija MUP-a HNK: Automobili po 400 maraka

Javni oglas

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je, na osnovu odluka Vlade,

Javni oglas za prodaju četrdeset jednog službenog putničkog motornog vozila i jedne autodizalice.

MUP HNK-a će na javnoj licitaciji prodavati brojne automobile marke Opel, VW, Škoda, Ford, Mercedes, Mitsubishi, a prodaju se i jedan motocikl marke BMW.

Početne cijene vozila za licitaciju kretat će se između 400 i 5.300 KM.

Pravo na sudjelovanje u licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od deset posto od početne cijene za pojedinačno vozilo ili pet posto za ukupnu početnu cijenu jedne LOT grupe vozila.

Sva vozila mogu se pregledati u krugu Policijske stanice Mostar – Jug, Buna bb, i to u ponedjeljak, 13. februara, u periodu od 10 do 11 sati, izuzev autodizalice, koja se nalazi ispred autoradionice PU Mostar, koja se može pregledati na isti dan u periodu od 11.30 do 12.30 sati, saopćeno je.