Kriza za posao: Dolaze roboti koji sami sastavljaju namještaj

Robotske ruke sastavljaju jednu Ikeinu Stefan stolicu u sklopu studije objavljene 18. aprila u časopisu Science Robotics.

Roboti su bili u stanju samostalno sastaviti stolicu za 20 minuta, koristeći senzore pritiska, 3D kamere i industrijske hvataljke – ruke.

“Vješto rukovanje je znak ljudske inteligencije. Ipak, demonstracije samostalnog rukovanja su do sada bile ograničene na elementarne zadatke”, naveli su istraživači predvođeni profesorom Quang-Cuongom Phamom.

Naučnici smatraju kako ovo istraživanje otvara mogućnost za robote da samostalno rade u oblasti proizvodnje ili logistike, gdje tradicionalni roboti ne predstavljaju održivu opciju.

“Glavni razlog je da zahvat kompleksnog rukovanja kod ljudi zahtijeva usavršavanje brojnih vještina, vizuelnih i taktilnih, do planiranja pokreta, kontrole snage i dvoručne koordinacije te rukovanja i njihovih kompleksnih interakcija”, zaključili su.