Image default
Arhiva

Kreće kontrola duhanskih proizvoda koji se prodaju na tržištu BiH

Cigarete, duhan i ostale duhanske prerađevine koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, ili izvoze iz nje, uskoro će prolaziti sve potrebne kontrole te će korisnici znati što konzumiraju. Naime, Zakon o duhanu usvojen je još prije šest godina, međutim, zbog nepostojanja potrebnih pravilnika nema kontrola sastava duhanskih proizvoda koji se uvoze u BiH. Kako bi Zakon konačno bio stavljen u funkciju, Vlada Federacije BiH odlučila je pokrenuti pitanje usvajanja spomenutih pravilnika, piše Večernji list BiH.

“Nakon razmatranja problematike u vezi s postupanjem inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlada Federacije BiH donijela je zaključak da će Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu za hitno donošenje nedostajućih podzakonskih akata na Zakon o duhanu BiH”, navedeno je u priopćenju s ovotjedne sjednice Vlade Federacije BiH.

Nadalje se navodi kako je Vlada Federacije BiH na ovoj sjednici posebnom odlukom imenovala članove međuresorne radne skupine u čiji sastav ulaze predstavnici federalnih ministarstava trgovine, pravosuđa, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te energetike, rudarstva i industrije i Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa zadatkom da uradi pravnu analizu procedura pri izdavanju ovlasti laboratorijima za obavljanje analiza.

“Ova međuresorna radna skupina zadužena je, na temelju urađene pravne analize, definirati oblast monitoringa”, navedeno je iz Vlade FBiH. Nadležna resorna ministarstva Vlada je zadužila da naprave posebne programe monitoringa, dinamiku njegova provođenja, broj uzoraka i na koji način će biti raspoređivani te na koja ovlaštena tijela, prema broju akreditiranih laboratorija te da odrede iznos i tko snosi troškove monitoringa.

Vlada Federacije BiH također je imenovala radnu skupinu sa zadatkom da načini inventurnu listu federalnih propisa u kojima nisu precizno utvrđene odredbe o inspekcijskom nadzoru te da predloži mjere i aktivnosti radi definiranja izmjena odredbi kojima će biti precizirano tijelo nadležno za obavljanje inspekcijskoga nadzora u federalnom propisu.

Nadalje se navodi kako će federalna Vlada Vijeću ministara BiH uputiti zahtjev da zaduži nadležna bh. ministarstva, kao predlagače propisa, da izmjenama odgovarajućih odredbi preciziraju inspekcijsko tijelo koje će provoditi nadzor konkretnoga bh. propisa. Inače, u BiH se svake godine uveze cigareta i ostalih duhanskih proizvoda u vrijednosti od skoro 70,000.000 KM.

Na problem neprimjenjivanja Zakona o duhanu upozorio je ravnatelj Federalnoga agromediteranskoga zavoda Marko Ivanković koji je naglasio kako ova institucija ima suvremeno opremljen laboratorij za kontrolu i analizu duhana i duhanskih prerađevina, no, on već godinama nije u funkciji.

“Zakon o duhanu donesen je još 2010. godine, međutim, po njegovom usvajanju bilo je potrebno donijeti i određene pravilnike, od kojih jedan još uvijek nije donesen, zbog čega kontrola duhanskih proizvoda u BiH nije krenula”, kaže Ivanković.

Iz ovoga proizlazi da se svatko tko konzumira cigarete ili druge duhanske prerađevine u BiH, kada je riječ o njihovom sastavu, mora osloniti isključivo na deklaraciju proizvođača. Sve druge podatke poput kvalitete duhana i sastavu cigareta trenutačno ne može dobiti jer deklaraciju proizvođača nitko u BiH ne provjerava.

Related posts

Traže 130 miliona KM u Budžetu za 2019.

Protesti u arapskim zemljama i EU nisu isto ili …

Kako pratiti svoje dijete pomoću GPS-a radi sigurnosti

Leave a Comment