Image default
Arhiva

Krajina dobila još jednog doktora Biotehnoloških nauka

Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, 25.10.2016. godine, mr. sc. Mirsad Ičanović uspješno je odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu: „Istraživanje stepena pogodnosti zemljišta Unsko-sanskog kantona za uzgoj najznačajnijih poljoprivrednih kultura“. Pilot područje istraživanja u ovom radu je općina Bužim. Svečanim činom odbrane mr. Ičanović je stekao zvanje doktora Biotehnoloških nauka.

Time je po ko zna koji put opravdana teza da u Bužimu, relativno maloj sredini, još uvijek postoje vrijedni, ambiciozni i sposobni ljudi koji mogu služiti kao primjer drugima.

Komisija u sastavu: dr. sc Milan Knežević (predsjednik), dr. sc. Mihajlo Marković (mentor), i dr. sc. Hamdija Čivić (član) ocjenila je rad doktoranta mr. Ičanovića uspješnim i veoma značajnim, s obzirom da se na našim područjima malo ko ozbiljno i bavi pitanjem pogodnosti zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura.

Veliku pomoć, kako moralnu tako i finansijsku, imao je među članovima svoje porodice i prijatelja i općine Bužim.

„Mislim da je tema vrlo aplikativna posebno za pilot područje istraživanja općinu Bužim, ali i za cjelokupan Unsko-sanski kanton. Smatram da će od ovog istraživanja puno koristi imati šira društvena zajednica, a posebno pilot područje istraživanja, u svrhu donošenja prostornih planova u nadležnim centrima odlučivanja i da neće završiti u ladicama kao neiskorištena,kaže Ičanović.

Njegova poruka za sve mlade Bužimljane je da rade ono što vole i da se maksimalno angažiraju na tome, da ne odustaju na prvoj prepreci, da vjeruju u sebe i budu uporni.

Dr. Mirsad Ičanović rođen je 25.10.1983. godine u mjestu Varoška Rijeka, općina Bosanska Krupa.Osnovno i srednje obrazovanje – Veterinarsko-tehničku školu je završio u Bužimu 2002. godine, sa odličnim uspjehom i primjerenim vladanjem. Iste godine je upisao Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredni odsjek, opći smjer. Temu diplomskog rada, pod nazivom ”Zastupljenost korova u strnim žitima i mogućnost suzbijanja”, je uspješno odbranio 23.02.2007. godine itime stekao akademsko zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer opći.U novembru2007. godine je upisao poslijediplomski – magistarski studijna Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerzitetau Sarajevu, na oblasti Održivo upravljanje zemljištem.  Magistarsk irad pod nazivom”Uticaj antropogenizacije na svojstva zemljišta razvijena na silikatnim supstratima područja zapadne Bosne” je uspješno  odbranio18.03.2011. godine n aPoljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te time stekao akademski naziv magistra poljoprivrednih nauka, za oblast Održivo upravljanje zemljištem.

Od 18.04.2008. godine je zaposlen na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću kao asistent, a od 30.06.2011. godine u zvanju je višeg asistenta na predmetima: Pedologija, Upravljanje i sistemi zaštite tla i Ishrana biljaka. Voditelj je tima za ispitivanje zemljišta i izradu projekata rekultivacije i uređenja poljoprivrednog zemljišta pri Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova, učestvovao u radu nekoliko naučnih i stručnih skupova iz područja poljoprivredne problematike. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Nakon promocije upriličeno je druženje sa članovima porodice, prijateljima i predstavnicima akademske zajednice.

bužimljani.ba

Related posts

Konkurs za najbolje literarne i likovne radove učenika u dijaspori

Biometerološka prognoza

Vremenski bilten

Leave a Comment