Konačna cijena MALINE može biti viša a i niža od prošlogodišnje cijene

Uzimajući u obzir da smo objavili vijest o akontovanoj cijeni od 1,00 KM i izazvali buru negodovanja i reakcija “onih koji vuku konce” u ovoj igri sa našim marljivim poljoprivrednicima, objavljujemo i pozitivnu vijest koja će nam dati makar malo nade.

Vaš portal PRAVI SAVJETI.info napominjemo mi radimo za VAS i za interes javnosti.

                       Mi gospodo nismo ničiji igrači!!!

Cijena malina u 2017. godini bit će prema uslovima tržišta i nema mjesta niti potrebe za brigu, ogorčenost ili demotiviranost, poručuju iz Privredne komore Federacije BiH.

“Pad izvoznih cijena malina u 2016. godini imalo je za posljedicu nekonkurentnost naših malina na svjetskom tržištu te ogromne finansijke gubitke otkupljivača i izvoznika, a sve zbog visoko plaćene akontne cijene proizvođačima i nemogućnosti da se ta cijena usaglasi sa uslovima tržišta.

Svjesni činjenice da u slučaju ponavljanja situacije iz 2016. godine (”kupi skuplje a prodaj jeftinije”) praktično bi značilo bankrot otkupljičava i izvoznika, a samim time i uništenja sektora jagodičastog voća, Udruženje otkupljivača i izvoznika koristi sve svoje resurse i mogućnosti da se spasi i održi nivou dostignutog razvoja proizodnje maline”, kaže se u saopćenju Komore.

Bosna i Hercegovina sa proizvodnjom malina od preko 25.000 tona je na 8. mjestu proizvođača u svijetu i sa 6.7 posto učestvuje u ukupnoj svjetskoj proizvodnji malina.

Sa ovim udjelom u svjetskom tržištu, BiH je država koja preuzima cijene od drugih, kako kupovne tako i prodajne. Najveći naši konkureti su Poljska sa preko 150.000 tona i Srbija sa preko 80.0000 tona godišnje proizvodnje.

Cijena malina na svjetkom tržištu zavisi od ponude i potražnje, što znači da cijena može rasti i može padati. Ovo su činjenice i znače da ne živimo u izolovanom svijetu te da moramo pratiti i osluškivati poteze svojih konkurenata, a sve u cilju zaštite naše domaće proizvodnje, kažu iz Komore.

„U komunikaciji sa Resornim ministarstvom poljoprivrede FBIH te Parlamentom FBiH jasno je dato do znanja da je objektivno očekivati nižu otkupnu cijenu u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu. U ovom slučaju zatražena je podrška Vlade FBIH prema proizvođačima.

Ako bude drugačije to će biti dobro za sve nas.

Bitna je informacija na vrijeme.

Zbog toga Vam je na raspolaganju Vaš portal PRAVI SAVJETI.info

Preporučujemo proizvođačima malina da nastave sa svojim predanim radom u povećanju količina i poboljšanju kvaliteta malina, te da ne nasjedaju na parcijalne ocjene i procjene Saveza, udruženja i drugih interesnih grupa koji ih pozivaju na bojkot otkupa, jer to zaista nije u njihovom interesu.

Nakon nepovoljnih vremenskih uslova koje nam je donijela 2017.godina objavljena akontativna cijena može izazvati negativan psihološki efekat proizvođačima, ali bitno je naglasiti da akontativna cijena ne znači da će finalna cijena malina biti približna tom iznosu, te kao takva ne treba da izazove bojaznost kod proizvođača.

Objavu akontne cijene treba shvatiti kao akontaciju za troškove a nikako kao cijenu otkupa. Cijena otkupa će se formirat na osnovu uslova tržišta, i sigurno je da neće niko biti oštećen u tome smislu. Cijena može biti viša a i niža od prošlogodišnje cijene.

Preporučujemo svim proizvođačima da se obavezno prijave za sve vrste poticaja na općinskom i kantolanom nivou kao i za paušalnu naknadu. U slučaju potrebe, zajedničim snagamo ćemo nastupiti za podršku i Vlade FBiH“, zaključuju iz Privredne komore Federacije BiH.

Mi smo tu zbog Vas i da Vam pokušamo pomoći,

Vaš portal PRAVI SAVJETI.info