Ko nam upravlja DRŽAVNIM institucijama ?

 

Uopšte nema potrebe da se pitamo zašto je katastrofalno stanje u institucijama širom Bosne i Hercegovine.

Imamo zdravstveni sistem koji uopšte ne vodi računa o pacijentima i u totalnom je kolapsu. Vodovod nije u mogućnosti pružiti osnovnu uslugu, elektrodistribucija je u konstatnom gubitku, toplane/gas su također u dugovima, pa tako dižu cijene građanima. Obrazovne institucije nemaju osnovnu upravu i koordinaciju, pa tako ni adekvatne uvjete. Isto je i u drugim sektorima.

Odgovor je vrlo jednostavan: izgleda da je sve što je potrebno da se postane direktor ili rukovodilac u 21om vijeku u BiH stranačka članska kartica ili rodbinska veza.

Iskustvo i znanje nisu neophodni, a u ovim uslovima čak su i nepoželjni. Gledajući većinu direktora, te rukovodoćeg kadra u insitucijama, isti često imaju upitnu prošlost.

Diplome su stekli minimalnim trudom, i uz puno uloženog ‘novca’. Na našu žalost, takvima su u BiH sva vrata otvorena.

Evo, ponovo gledamo kako su određeni kandidati namješteni da skupljaju glasove u korist vladajućih stranaka, tako da bi opstali na pozicijama, kako na vlasti tako i u pomenutim institucijama. Većina njih će nastaviti da budu “nagrađivani” za svoju “žrtvu”.

Koliko dugo ćemo dozvoljavati da stranke upravljaju državnim institucijama, te istim rukovode nepismeni i nesposbni/podobni?