Ko je oslobođen plaćanja premije zdravstvenog osiguranja?

Koristite li pogodnosti da ne plaćate premiju?

Ili možda i ne znate da imate pravo na to?

U Zavodu ističu da su koristi od premije mnogostruke, a na listi su 124 usluge koje su besplatne za uplatioce.

Da li mi stvarno imamo te usluge ili sve plaćamo?

Uplatu je moguće izvršiti u cjelosti ili u ratama i to do 30.aprila naredne godine.

Plaćanja su, ističe direktor Zavoda,  oslobođene  brojne kategorije stanovništva i po tom osnovu potraživanja Zavoda od Vlade, na godišnjem nivou, iznose oko milion KM.

Među njima su:

  • RVI sa odrđenim postotkom invaliditeta,
  • oboljeli od malignih oboljenja,
  • osobe koje su izvršile transplantaciju organa,
  • duševni bolesnici,
  • predškolska i
  • školska djeca
  • stariji od 65 godina koji su osigurani preko centara za socijalni rad.

Očekivani prihodi Zavoda od uplate premije  kreću se oko tri miliona KM.

U paketu zdravstvene zaštite u USK ovaj iznos nije zanemariv.

Dodaje da će planom za 2017., zdravstvenim  ustanovama u  kantonu  biti usmjereno milion i 300.000 maraka više u odnosu na ovu godinu, dijelom zahvaljujući i uplatama po osnovu premije.

Koristite svoja prava!