Ko će dobiti više od četiri miliona KM?

Vijeće ministara BiH je ove godine planiralo da kulturnim institucijama u našoj zemlji dodijeli blizu 3,1 milion maraka grant sredstava.

Kao i prethodnih godina, projekte na osnovu kojih će biti dodijeljen novac mogu podnijeti različite kulturne institucije i udruženja, te vjerske zajednice.

Konačnu odluku o dodjeli novca donosi Vijeće ministara BiH FOTO: ARHIV

Konačnu odluku o dodjeli novca donosi Vijeće ministara BiH FOTO: ARHIV

S obzirom na prethodna iskustva pitanje je koliko novca će dobiti udruženje na čijem čelu je Tihana Krželj, snaha zamjenice predsjedavajućeg Zastupničkog doma državnog Parlamenta Borjane Krišto. Prošle godine je, kao što je već objavljeno u medijima, dobila 100.000 maraka. Ili će možda član porodice nekog drugog zvaničnika ove godine doći na red.

Iako je poznat iznos koji će biti dodijeljen u toku ove godine, još nije raspisan ni javni poziv za dodjelu ovih sredstava. Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo prijedlog odluke sa kriterijima za dodjelu novca, koja se trenutno nalazi u Ministarstvu finansija, a oni opet treba da daju mišljenje na predloženi sadržaj. Tek nakon toga Vijeće ministara treba da usvoji odluku, na osnovu koje će biti raspisan javni poziv.

O dodjeli grantova odlučivat će posebno formirana komisija, u kojoj će jedan od članova biti onaj kojeg imenuje Ministarstvo finansija i trezora BiH, na čijem čelu je Krištin stranački kolega Vjekoslav Bevanda.

Za sada su samo poznati omjeri za dodjelu grantova. Tako će 60 posto novca biti dodijeljeno kao podrška redovnom radu muzeja, biblioteka, kinoteka, galerija, pozorišta, kulturnih centara, domova kulture, arhiva, orkestara, zavoda za zaštitu kulturne baštine, akademija nauka i umjetnosti, te likovnih, muzičkih i akademija scenskih umjetnosti.

Za podršku konkretnim kulturnim manifestacijama bit će dodijeljeno 20 posto od ukupnog iznosa, dok će po 10 posto novca biti odobreno za projekte koje je odobrio program EU-a pod nazivom Kulturna Evropa, te vjerske zajednice za očuvanje kulturne i historijske baštine.

Pojedinačni iznosi će zavisiti od ocjena koju dobiju od članova komisije. Procedura predviđa da svaki član komisije daje ocjenu za svaki segment projekta. Od svih ocjena odbijaju se najviša i najniža ocjena, preostale tri se sabiraju i dijele sa tri i na osnovu toga se određuje rang-lista za dodjelu novca. Najmanji pojedinačni iznos koji će biti dodijeljen je 5.000 KM, što je pet puta više nego što je prošle godine odobreno Hrvatskom kulturnom društvu Napredak, ili samostanu u Kraljevoj Sutjesci, zbog čega su oni i odbili da prime novac, smatrajući da ih se potcjenjuje.

Na osnovu ove rang-liste Ministarstvo civilnih poslova priprema prijedlog odluke o dodjeli novca, koju potvrđuje Vijeće ministara.

Sličan scenario se odnosi i za dodjelu novca sportskim kolektivima. Naime, Vijeće ministara ove godine planira za sport izdvojiti 1,3 miliona maraka. I u ovom slučaju nacrt odluke se nalazi u Ministarstvu finansija koje treba da da svoje mišljenje.

Ono što je poznato je da će od ovog iznosa 15.000 KM biti dodijeljeno dobitniku Državne nagrade za sport BiH, dok će 30.000 biti odobreno za organizaciju dvije međunarodne konferencije i to Međunarodne antidoping konferencije i Regionalne konferencije “No hate speech”.

Najveći dio novca, 785.000 KM bit će raspoređen sportskim organizacijama na državnom i entitetskom nivou, kao što su Olimpijski komitet BiH, Paraolimpijski komitet BiH, državni sportski savezi i slično. Ostatak u iznosu od 522.000 maraka bit će dodijeljen sportskim klubovima, školama sporta i sportskim akademijama. Maksimalni odobreni iznos će biti 70.000 KM, a najmanji 1.000 maraka.

Raspodjelu ovog novca svake godine prate kontroverze. Naime, predstavnici Hrvata u Vijeću ministara, kako se već moglo čuti u javnosti, svoj dio kolača dijele po Hercegovini, pa se udruženjima, institucijama i organizacijama kojima upravljaju bosanski Hrvati novac daje iz “bošnjačke kvote”. Gotovo ista je situacija i sa novcem koji raspoređuju predstavnici Srba gdje se, kako se već moglo čuti, gleda da se novac ne daje organizacijama od državnog značaja navodi faktor.ba .