Kakvo je stanje pčelnjih zajednica?

Gledajući sa pčelarske strane ništa jednostavnije nego sačekati i ispratiti decembar. I bilo bi to tako da ova godina nije bila jedna od najslabijih godina sa unosom nektara, čak u nekim djelovima je i potrošnja veća od unosa. Dolazili su u situaciju pčelari da vrše prihranu, a da se bijele cvjetovi bagrema.

Piše: S. Jevtić

Za svojih 47 godina uzgoja pčela ovakvu godinu ne pamtim. Svi oni koji su dodavali šećerni sirup kao pčelinju hranu tokom godine, dok je bilo unosa polena, mogu očekivati bolje prezimljavanje. Kod takvog rada pčele su energetsku hranu mješale sa proteinskom i spremale zalihe za zimu.

Ali, na osnovu izveštaja sa terena, mnoge su pčelinje zajednice ostale sa malo ili bez hrane. To što je tako je krivica samih pčelara koji nisu blagovremeno uradili prihranu, i da se troše pčele koje ne ulaze u zimu, već se latiše šećerne pogače još u oktobru i počeše da ih stavljaju u pčelinje zajednice.

Šta reći – troše se pčele koje trebaju da dočekaju proljeće, a iste sada moraju razgraditi saharozu na glukozu i fruktozu. Zamislite decembar mjesec da nema legla, temperature u klubetu su niske, a nema ni hrane. Pčelar tada dodaje opet nužno zlo – pogaču i smatra da je uradio veliki posao. A pčele najprije moraju da povećaju svoju aktivnost, kako bi podigle temperaturu u zoni gdje smještaju vještački med nastao od pogače, kao i temperaturu svog tjela, i to do najmanje 25 stepeni Celzijusa , što je minimalna temperatura na kojoj djeluje invertaza. Dok se saharoza ne razgradi, nema ishrane pčela. Da nije tako, pčele se vjerovatno ne bi mučile da invertovanje završe tokom toplih dana, nego bi čekale zimu.

Sve ovo gore napisano je tačno, ali ne smemo dozvoliti ni pčelinje zajednice da uginu od gladi pa se mora staviti dodatna hrana jer se ostalo bez iste. Postoje tri načina prihrane:

  • prihrana vađenje 10 rama sa medom i poklapanje preko satonoša najbolja,
  • prihrana dodavanje kristalisanog meda u čarapu preko satonoša ,
  • najnepopularnija i najštetnija je dodavanje šećerne pogače.

    Click to enlarge image p196ilubme168f89s15djcp61kqe7.jpg

Decembar bi trebao da bude mjesec padavina, mjesec kada dosta pada snijeg, mjesec koji ima obilježje zime. Pčelinje zajednice su u zimskom klubetu. Šta je sada preokupacija pčelinjoj zajednici? Kako doći do hrane i ostati na njoj i stvoriti povoljnu temperaturu u klubetu, odnosno kako se prilagoditi nepovoljnim vremenskim uslovima?

Ako smo zajednicama ostavili dovoljno kvalitetne hrane, a iste su dovoljno jake i da imaju mlade matice, možemo biti bezbjedni da će iste prezimjeti, bez velikih poteškoća.

A šta će se dogoditi ako decembar bude kao prošle zime, ni jedan dan u decembru temperatura nije bila u minusu, pa počne leglo, a nama pčele na pogačama, potrošnja meda se povećava sa početkom legla, još jedna nezgoda za pčelinju zajednicu. Moraćemo sve pratiti što se tiče zimovanja zbog blagovremene intervencije.

Decembar je mjesec kada nema velikog posla oko pčelinjaka, ali ne možemo zaboraviti naš pčelinjak, treba skinuti snijeg sa poletaljka, krovova, ako se topi. Može se dogoditi ako potraje duže da je otvor leto zatvoreno, smrznuto i da se pčela uguši, a to posebno važi za pune podnjače, kod varaoznih podnjača to se ne može dogoditi, moramo očistiti i proveriti naročito kada je lijep dan za izlaz pčele da nam nije leto zatvoreno mrtvom pčelom.

Moramo osigurati mir na svom pčelinjaku, mir je neophodan jer svako padanje pčela sa klubeta na podnjaču je uginuće pčela koje su pale. Uznemiravanjem pčela povećava se potrošnja hrane, što znači da mogu kraće vrijeme izdržati bez pročisnog leta, provjeriti šta se radi u košnici i to gledajući u ljeto košnice kada pčela izlazi. Snijeg sa košnica ne treba skidati dok se ne počne topiti jer je isti izolator i isti će održavati temperaturu. Ako primjetimo da nam je nešto sumnjivo sa pčelinjom zajednicom provjerićemo na sledećoj.

Uzećemo slušalice sa crijevom sa slušnog aparata za mjerenje pritiska i crijevo staviti kroz otvor leta, a slušalice na uši, tada kucnemo u zid košnice i ako se čuje brujanje 3, 4 ,5 sekundi, a zatim prestane to je znak da ima matice i da pčelinja zajednica ima dovoljno hrane. Ako se u košnici čuje stalno brujanje kao šuštanje suvog lišća i kod kucanja poveća i ne prestaje, to je dokaz da u pčelinjoj zajednici nešto nije u redu i da je potrebna pčelareva intervencija. Treba da se utvrdi da li je zajednica bez matice ili hrane. Pčela će iskoristiti lijep sunčan dan za izlazak na pročistni let, pa treba pratiti izlaz i let pčele i gde svoj izmet ostavlja, ako je na snegu oko košnice zajednica je zdrava, a ako izmet ostavlja na poletaljci i na zidovima košnice onda zajednici nešto nedostaje ili je bolesna. Ako nismo obavili zimsko tretiranje oksalnom u novembru, to možemo uraditi u decembru i za to moramo odabrati dan kada je spoljna temperature oko +5 .