Kako vjerski lideri mogu utjecati na sačuvanje naših pčela

Sve tri vjerske zajednice mogu utjecati na svoje vjernike da umanje štetu i pomognu sačuvati naše pčele .

I ove godine apelujemo na sve 3 konfesije i njihove lidere pomozite nam u ovom projektu .

Nešto malo se radilo edukativno po gradovima i konfesijama , ali nije otišlo na veći nivo.

To se više svelo na idividualni razgovor posle molitve.

Da se zamoli veći proizvođač da ne tretira bespotrebno ili u ne adekvatno vrijeme, kad su pčele aktivne.

I voćari su imali neke savjete i smjernice , ali bi veči odjek imalo u široj javnosti da je Među religijsko vijeće izašlo skupa s tim projektom.

Mada valjda će se i oni okrenuti nama poljoprivrednicima a ne političarima kao dosad .

Pojedinačno ali uspješno su neka udruženja pčelara ostvarila saradnju sa Medžlisom Islamske zajednice u projektu odašiljanja apela za očuvanje pčela u predstojećem periodu beharanja voća.

Apel je upućen hiljadama vjernika na području BiH kroz hutbe u pojedinim džamijama te je skrenuta pažnja na oprez kod prskanja voća u periodu beharanja kako ne bi došlo do trovanja pčela.

Hutbu su pripremili imami članovi udruženja , kako pčelarski , voćarskih , malinarskih te je zajedno sa ostalim kolegama prenijeli svojim džematlijama.

U nastavku možete pročitati čitav tekst hutbe posvećene očuvanju našeg voća i naših vrijednih pčela.
“Sačuvajmo Allahove blagodati voća”

Draga braćo, cijenjeni džemate,

Budući da nam je stiglo proljeće i lijepo vrijeme kada trebamo izaći u naše bašte i na naše njive i posvetiti malo pažnje tim zaista velikim Allahovim blagodatima podarenim nama na čuvanje i održavanje, ovu našu današnju hutbu posvetit ćemo upravo Allahovim blagodatima prirode sa posebnim akcentom na potrebu sadnje, održavanja i očuvanja našeg voća.

Allah dž.š. je iz svoje neizmjerne milosti sve što postoji na zemlji sav biljni i životinjski svijet podredio i dao čovjeku na korištenje. Tako Allah dž.š u 29. Ajetu sure El Beqara kaže:

„On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio;. On sve zna“

Prema tome svi naši usjevi i naše voće su dragocjeni Allahovi darovi, darovi o kojima moramo voditi računa, koje moramo čuvati i održavati.

Današnji moderni čovjek, naročito mladi sve više se zatvaraju u kuće, ogromnu količinu vremena provode uz televizor, uz računar a slabo se izlazi u prirodu i na svjež zrak. Nažalost poniženje nam je obrađivati zemlju, njive su nam zapuštane, voća je malo na njima, izumiru nam naše autohtone domaće sorte voća. Sa druge strane ljudi su sve bolesniji, kako fizički tako i psihički, vrlo često smo nervozni, nezadovoljni, namrgođeni, zabrinuti, depresivni, loše se osjećamo što nije ni čudo kad samo o lošem pričamo, o lošem razmišljamo, ne krećemo se, nemamo dovoljnu fizičku aktivnost, ne izlazimo u prirodu, prestali smo biti zahvalni Allahu na tim divnim darovima prirode koji su odmor za čovjekovu duše i izvor hrane za naše tijelo. Ne cijenimo veliko bogatstvo prirode koje nam je Allah dao pa dozvoljavamo da nam propada.

Često brinemo o stvarima na koje ne možemo utjecati a svejedno nam je za ono što je oko nas, što možemo promijeniti, gdje možemo djelovati.

Danas kada sjedemo sa nekim čovjekom osrednjih godina ili sa starijima svi će nam ispričati kako su naše dede i nane u „ojićima“ sa volovima i konjima dovozili na tone voća, kako su pravili pekmez jeli zdravu domaću hranu. A pogledajmo danas nas, da li smo mi to očuvali? Da li još ima tih prelijepih bosanskih voćki na našim njivama? Da li smo dozvolili da nam to propadne? Ili su nam nažalost postale draže uvozne voćke plastičnog okusa, prepune raznih otrova?

Da li mi znamo šta nama naša vjera govori o voću o tim neizmjernim Allahovim blagodatima prirode? U Suri En Nahl Allah dž.š. kaže:

„Hranite se lijepim i dopuštenim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima njegovim.“

A vid zahvalnosti na njima je zasigurno i briga i očuvanje tih blagodati.

Naš poslanik a.s. daje nam izuzetno lijepe poruke u tom smislu pa kaže:

„Ako nastupi sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije ngo što on nastupi neka je posadi“

To nam govori koliko je važno saditi voće bez obzira u kojoj životnoj dobi bili da li mladi ili stari bez obzira na to da li ćemo mi jesti plodove tog drveta ili neko drugi.

Također u hadisu kojeg prenosi Buharija Poslanik a.s. poručuje:

„ Koji god musliman zasadi drvo ili posije neku biljku, pa njihove plodove budu jele ptice, ljudi ili životinje to će mu se računati kao sadaka.“

Zato draga braćo razmislimo o ovim Allahovim blagodatima čuvajmo ih i njegujemo za buduće generacije pa neka iza nas ostane trag po kojem ce nas spominjati naša djeca i unuci. Neka svako od nas postavi sebi pitanje koliko sam zasadio ili nakalemio voćki u posljednjih 5 godina i da li sam zadovoljan tim brojem.

Na kraju kada smo vec govorili o voću želim da spomenem još jednu jako važno stvar a to je da posebno pazimo kada voće počne da behara da u vrijeme behara ne prskamo voće pesticidima kako ne bi uništili pčele koje nam Allah daje da oprašuju naše usjeve a posebno naše voće bez kojih bi ono davalo daleko manje i nekvalitetnije plodove. Ili ako to već moramo činiti onda neka se to čini predveče i obavezno da obavijestimo najbliže pčelare da zatvore svoje košnice na par dana kako ne bismo potrovali pčele jer to bi bila velika grjehota jer svi znamo da je Allah dž.š jednu suru u Kur’anu nazvao pčela i da je on pčelu nadahnuo da nam svima bude od koristi. Zato vas ovom prilikom posebno molimo da budemo odgovorni i pažljivi kako ne bi naštetili tim divnim Allahovim bićima koja nadahnuta od Allaha najviše dobra čine upravo ljudima.

Molim Allaha dž.š. da oprosti naše grijehe i učvrsti nas na pravome putu i da nam pomogne u očuvanju Njegovih blagodati prirode ostavljenih nama u amanet.

Zahvaljujemo se našem Imamu na ovom članku i nadamo se da i dalje će se ovakve akcije održavati.

Pozivamo i ostale vjerske lidere dana pozitivan način utječu na svoje sugrađane i da širimo poruku o suživotu s prirodom .