Kako pregledavati Google karte ako nemate pristup internetu

Preuzimanje karte vrlo jendostavno

Prilokom posjete novim gradovima, a često i prilikom pretrage određenih lokacija u vlastitim gradovima, vjerovatno najvažnija aplikacija koju koristimo su Googleove karte.

Tokom vremena Google je nadogradio karte s opcijama poput Street Viewa, 3D prikaza nekih lokacija i građevina, dodali su informacije o prometu i javnom prijevozu (ove opcije nisu dostupne na svim lokacijama), no ranije veliki broj korisnika nije mogao uživati u ovim mogućnostima jer je za korištenje karata bila potrebna internetska veza, tako da je pregledavanje ove aplikacije u inostranstvu značilo i “nabijanje” računa.
Srećom, Google je korisnicima omogućio preuzimanje karata, odnosno dijela karata na pametne telefone tako da ih se može pregledavati i offline ili kada je internetska veza prespora.

Naravno, s obzirom na to kako se karte spašavaju na memoriju mobilnog uređaja, potrebno je osloboditi dio memorije kako bi karte mogli preuzeti na smartphone, a količina memorije ovisit će o veličini područja čije ćete karte pohraniti na telefon, piše portal Zimo.

Spašavanje karata na smartphone veoma je jednostavno te prvo u tražilicu Googleovih karata trebate upisati područje koje vas zanima i na ekranu smartphonea prikazat će se njegova lokacija, zajedno s nekim dodatnim informacijama.

Na iPhoneu u gornjem desnom uglu ekrana nalaze se tri tačkice koje trebate dodirnuti i otvorit će se nekoliko opcija, a za spašavanje područja oko pronađene lokacije na telefon potrebno je odabrati “Preuzmi vanmrežno područje”.

Nakon toga prikazat će se veličina područja čije će se karte preuzeti na telefon, a sa “štipanjem” po ekranu moguće je jednostavno povećati to područje koje će se preuzeti i nakon toga u donjem desnom dijelu ekrana treba kliknuti na “Preuzmi”.

Downloadane karte na vašem će telefonu ostati 29 dana, a pod opcijama možete vidjeti koja ste se vanmrežna područja do sada preuzeli i koliko dana će ona ostati spašena na vašem mobilnom uređaju.

Detaljnije informacije vezane uz preuzimanje Googleovih karata na telefone možete pronaći ovdje.