Kako napraviti zahtjev za vizu u svrhu traženja posla u Njemačkoj

Ova viza omogućava zainteresovanim stručnim kadrovima sa završenom priznatom visokom stručnom spremom da u svrhu traženja posla maksimalno šest mjeseci borave u Njemačkoj, kako bi na licu mjesta pronašli odgovarajuće radno mjesto u skladu sa njihovim kvalifikacijama.

Ova vrsta vize ne predstavlja pravo na zasnivanje radnog odnosa!

Ukoliko pronađete odgovorajuće zaposljenje/radno mjesto u peridou odobrene vize, možete podnijeti zahtjev za potrebnu boravišnu dozvolu u Uredu za strance bez da napustite Njemačku.

Opće informacije u vezi migracije stručnih kadrova možete pronaći na portalu za stručne kadrove: OVOM LINKU 🙂

Prilikom predaje zahtjeva za vizu trebate priložiti sljedeću dokumentaciju:
• pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci (i 2 fotokopije)
• 2 potpuno ispunjena zahtjeva za nacionalnu vizu
• 2 aktuelne biometrijske fotografije
• taksu za obradu zahtjeva u visini od 150,- KM

Pored navedenog trebate dodatno priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:
 njemačku diplomu o visokoj stručnoj spremi ili priznatu diplomu koja je ekvivalentna
njemačkoj diplomi o visokoj stručnoj spremi (sa Apostille pečatom i prevod na
njemački jezik)
 dokaz o priznavanju ekvivalentnosti stručnog obrazovanja (isprintani izvod
http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html za studijski smijer i univerzitet )
 dokaz o finansiranju životnih troškova (garantno pismo ili izvod tekućeg računa).

Dokaz može biti predočen u vidu garantnog pisma (tzv. Verpflichtungserklärung) od
rodbine/poznanika koji žive u Njemačkoj (garantno pismo izdaje Ured za strance) ili
izvod tekučeg računa zadnja tri mjeseca.

Finansiranje životnih troškova će se smatrati obezbijeđenim, ukoliko raspolažete minimalno
sa 720 € mjesečno (izvod tekućeg računa).

Ukoliko Vaš zahtjev za vizu bude odobren, potrebno je dodatno priložiti putničko
zdravstveno osiguranje za cjelokupni planirani boravak (iznos pokrića min. 30.000
Eura).
U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati dodatnu dokumentaciju.

Nepotpuni zahtjevi se nažalost neće obrađivati.

Da li je Vaša diploma o visokoj stručnoj spremi priznata ili uporediva/ekvivalentna, možete
provjeriti u bazi podataka ANABIN-a pod linkom: http://anabin.kmk.org/

Zahtjeve za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Aktualizirano: April 2018 g.

Radno vrijeme odjela za vize:
Od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati.

Potrebno zakazivanje online-termina putem link

Za dodatne informacije Ambasada Vam stoji na raspolaganju pod sljedećim telefonskim brojem: +387(0)33 565 380 (ponedjeljkom i četvrtkom: od 13:30 do 16:00 sati)

Molimo Vas da ovaj tekst stavite na svoj profil da i drugi se okoriste ovim informacijama i da ih ljudi ” ne iskorištavaju”, vaš portal PRAVI SAVJETI.

logo