Kako da mi priznaju diplomu u Njemačkoj? (Detalji)

Infolist u vezi priznavanja inostranog stručnog obrazovanja prema članu 17 a AufenthG (Zakona o boravku)

Preduslov za ovu vrstu vize je da se prethodno u nadležnoj službi za priznavanje kvalifikacije u Njemačkoj (u obrtničkoj komori tj. ljekarskoj komori, okružnom poglavarstvu, okružnoj upravi, upravi senata) podnese zahtjev za aprobaciju ili zahtjev za ekvivalentnost inostranog stručnog obrazovanja.

Te da je provjerom ustanovljeno da nedostaje teoretsko znanje, praktična sposobnost, iskustvo ili dovoljno poznavanje jezika.

Prilikom predavanja zahtjeva trebate priložiti sljedeću dokumentaciju:

 pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci ( i 2 fotokopije)
 2 potpuno popunjena zahtjeva za nacionalnu vizu
 2 aktuelne biometrijske fotografije
 taksu za obradu zahtjeva u visini od 150,- KM

Dodatno trebate priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:
 dokaz o inostranom stručnom obrazovanju tj. kvalifikaciji (diploma sa Apostille pečatom i
prevodna njemački jezik)
 dokaz o deficitu znanja koji je ustanovljen u procesu priznavanja
obrazovanja/kvalifikacije (dopis ljekarske komore/okružnog poglavarstva itd.)
 dokaz o planiranoj edukaciji u svrhu priznavanja obrazovanja/kvalifikacije (prijava na
jezički kurs ili ugovor o sprovođenju dodatne edukacije u svrhu priznavanja
obrazovanja/kvalifikacije itd.)
 dokaz o finansiranju boravka npr. u vidu garantnog pisma (tzv. Verpflichtungserklärung)
ili bankovnog računa s ograničenim pravom raspolaganja u Njemačkoj (tzv. Sperrkonto)

Mjere edukacije ili druge kavilifikacije su npr. jezički kursevi, hospitacije tj. prakse. Navedene mjere moraju omogućiti priznavanje stručnog obrazovanja ili pristup obavljanju profesije. Mjere edukacije ne smiju trajati duže od 18 mjeseci.

Ukoliko se edukacija većinom sprovodi u bolnici ili ljekarskoj ordinaciji, potrebno je imati
saglasnost od Savezne agencije za rad iz Njemačke, osim ako radni sati ne prelaze 10 sati
sedmično.

Nakon utvrđivanja ekvivalentnosti diplome tj. nakon sticanja dozvole za rad u struci, boravišna dozvola u Njemačkoj se može produžiti i do jedne godine u svrhu traženja posla, pri ćemu je za to vrijeme dozvoljen rad (za razliku od klasičnog traženja posla prema članu 18 c Zakona o boravku).

U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtjevi se nažalost neće obrađivati.

Aktualizirano: april 2018 g.

Bitne upute:
• postojeći ugovor o radu tj. sigurna ponuda za posao ne podrazumijeva pravo na radnu dozvolu.
• Njemački i EU-državljani tretiraju se prioritetno pri dodijeli radnih mjesta.
• Obzirom da je za vizu potrebna saglasnost Savezne agencija za rad (ZAV), obrada zahtjeva za vizu može trajati i do mjesec dana.

Zahtjeve za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Radno vrijeme odjela za vize:
Od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati. Potrebno zakazivanje online-termina putem www.sarajewo.diplo.de

Za dodatne informacije Ambasada Vam stoji na raspolaganju pod sljedećim telefonskim brojem: +387(0)33 565 380 (ponedjeljkom i četvrtkom: od 13:30 do 16:00 sati)