Kakav država ima odnos prema mladima

ASOCIJACIJE MLADIH I BUDUĆNOST

Eh svašta , ubiše se pričajući o mladim , o djeci Bosne i Hercegovine , trebamo im dati šansu , treba im omogućiti , moramo zadržati pamet BiH tu u Bosni ,.. itd , itd..

Dječaci i djevojčice rade , trude se da nešto naprave , da pokušaju stvarati okruženje svojim radom , aktivizmom , promocijom novih ideja , potaknuti intelektualnu i prigresivnu ideju , običnim malim ali velikim stvarima .

Danima se pripremaju , odvajaju svaki dio svog slobodnog vremena , istražuju i pripremaju razne aktivnosti.

I onda neki nadobudni birokrata koji treba da samo odobri , tobože održavanje aktivnosti negdje na nekom komadu pločnika u općinskom vlasništvu jednostavno i ne odgovori na uredno poslan zahtjev ASUBIH.

Nedopustivo , nemoralno i bez ikakvog argumenta ili dostojnog objašnjenja .

Nažalost u općinskom administracijama može se Haman kako hoćeš .

Bitno je da se neko nešto pita ,.. pa šta bi bilo da su djeca iz Asocijacije mladih neke stranke tada bi im sve bilo dozvoljeno ali Asocijacija srednjoskolaca BiH ASUBIH , to nije bitno .

Žalosno da žalosnije ne može biti .

Za portal Pravi savjeti.info piše: Samir Omerović

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

ASuBiH je osnovana 04.11.2007. godine na Osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podrškom preko 250 srednjoškolaca, predstavnika svojih lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje ove organizacije, pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL) koja je i generalni donator ASuBiH-a.

Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine. ASuBiH se bavi edukacijim srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radimo na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.

ASuBiH je punopravni član OBESSU-a (Organising Bureau of European School Student Unions) od 2009. godine. ASuBiH je do sada učestvovao na mnogobrojnim OBESSU eventima širom Evrope.