Kad i kako prehraniti malinu?

Čitajući literaturu o uzgoju malina, stalno dolazimo do zaklučaka da malina uzima iz zemljišta velike količine hranjivih elemenata, samim tim znači moramo te iste elemente nadoknaditi ako očekujemo dobar prinos i narednih godina.
Tu proizvođači prave velike greške, bilo iz neznanja ili samo zbog toga što ne žele pitati.

Za portal www.pravisavjeti.info piše: Munib Prošić dipl. ing. agr.

Tokom razvoja malina razvija veliki broj novih izdanaka koji traže hranu za sebe, dok malina na kojima su plodovi traže hranu za sebe, te dolazi do crpljenja hranjiva i zbog toga treba redovno dodavati organsko đjubrivo ali i mineralno đubrivo koje nadopunjuje. Školski gledano đubrenje se može razvrstati na:
1- osnovno đubrenje,
2- prehranjivanje,
3- đubrenje folijarnim đubrivima.

Osnovni savjet bi mogao biti: Obavezno vršite analizu zemljišta i na osnovu te analize vršite prehranu, jer samo tako možemo biti sigurni da ne bacamo novac.

1. Osnovno đubrenje maline

Vrši se uglavnom kasno u jesen pred zimu ili ranije u proljeće prije kretanja vegetacije. Za osnovno đubrenje koristi se organsko đubrivo, bilo da je zgorjeli stajnjak ili peletirano organsko đubrivo. Količina đubriva zavisi od kvaliteta đubriva i toga koliko često vršimo đubrenje. Ako se prehranjuje svake godine koristimo oko 2 000 kg po dunumu, ako se ipak prehranjuje svake druge godine onda povećavamo količinu na 4 000 kg po dunumu.

Kad govorimo o mineralnim đubrivima, oni se koriste da bi upotpunili organska đubriva i nadoknadili nedostatak bitnih elemenata. To su uglavnom kompleksna đubriva NPK (AZOT – FOSFOR – KALIJ). Na tržištu BiH veliki je broj proizvođača mineralnih đubriva, kao i velike je izbor formulacija, što zna zbuniti malinare. Formulacije pogodne za uzgoj malina su: 10-12-36, 6-12-24, 7-14-21, 8-16-24 i slično.

Što se tiče količine, osloniti se na rezultate analize zemljišta.

2. Prehranjivanje

Kad govorimo o prehranjivanju malina tokom vegetacije, možemo se osloniti na rezultate analize, ali ako već niste radili analizu, onda bi vam ovo mogle biti osnovne upute.

Prvo prehranjivanje vršiti rano u proljeće, pred kretanje vegetacije, da bi biljka spremna dočekala kretanje vegetacije i što prije postigla željeni izgled.

Drugo prehranjivanje vršiti početkom cvjetanja biljke.

Treće prehranjivanje vršiti po potrebi pred sami početak berbe.

Količine azotnih đubriva okvirno bi se mogle staviti u neki omjer od 50 kg po dunumu ili 25 kg po dunumu ako se radi o urei.

Prehranjivanje se može vršiti i sistemom kap po kap -fertigacijom, koje naši malinari veoma dobro poznaju i olakšalo im je proizvodju. Jedino što treba izdvojiti novac za opremu i sitnice, što se za jedan dunum nakupi.

3. Folijarno đubrenje

Ovaj vid đubrenja daje brze rezultate, što naše malinare zavara pa se oslone na “kristalone”, zanemarujući prethodno navedene načine prehrane.
Na ovaj način biljka puno brže dobija hranu, samim tim prije je na raspolaganju. Ovi kristaloni imaju u svom sastavu sve potrebne makro i mikro elemente. Potrebno je napomenuti da se treba pridržavati uputa proizvođača za tretiranje kristralonima kao i uputa agronoma na terenu.

Pri tretiranju kristalonima možemo dodati i neke fungicide ili insekticide zavisno od fenofaze i potrebe biljke za istim.

O dodavaju pesticida i doziranju, pišemo drugi put!

Molimo Vas da ostavite vaš komentar i da nas podržite lajkovima i dijeljenjem na vašim FB profilima kako bi što više proizvođača dobilo besplatne savjete i upute kako bi na vašim imanjima povećala se proizvodnja.

Vaš portal www.pravisavjeti.info

Za portal www.pravisavjeti.info piše: Munib Prošić dipl. ing. agr. 

PREUZIMANJE PREPORUČENO I DOZVOLJENO, UZ OBAVEZU NAVOĐENJA AUTORA I PORTALA KAO IZVORA!