Ovi ljudi sa slike su vratili ruku Dei Djurdjević na svoje mesto.

Čovek koji je na čelu Marko Bumbaširević, ima preko 30 godina radnog iskustva.
Da li mu je ovo prvi put da je uradio ovakav zahvat?
Nije, on je to sam izjavio , u uključenju za TV Prva.
Zašto mi ovo saznajemo tek kada je voditeljka Pink-a bila povredjena?
Delite ako se slažete sa ovim.