JU Medicinska škola Bihać: Dajana Vukadin – Džanić

JU Medicinska škola Bihać, povodom prerane smrti naše uvažene kolegice i prijateljice prim. Dr. Dajane Vukadin – Džanić organizira komemoraciju koja će se održati sutra, 22.02.2017. godine u 11 sati u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ.

Biografija:
Dajana  Vukadin – Džanić  rođena je 8. 2. 1964. u Maglaju gdje je završila i osnovnu školu.
1982. godine završila  je Gimnaziju u Banjoj Luci.
1987. godine završila  je Medicinski fakultet u Banjoj Luci.
Od  1987. godine zaposlena   u JU Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a od 1996.  na Odjelu za kožne bolesti.
1988.godine položila je stručni ispit.
1996.godine joj je odobrena specijalizacija iz dermatovenerologije za Kantonalnu bolnicu u Bihaću.
Od 1999. godine  je zaposlena kao specijalista dermatovenerolog na istom Odjelu.
Od 1999. godine je bila Stručni  vanjski saradnik JU Medicinska škola Bihać na predmetu „higijena i zdravstvena zaštita“
1999. godine položila  je specijalistički ispit iz dermatovenerologije na Klinici za kožne bolesti u Tuzli.
2001. godine upisala postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, položila sve ispite predviđene planom i programom, u toku aplikacija preliminarnog projekta magistarskog rada.
2010.godine položila je subspecijalistički  ispit iz oblasti dermatološke mikologije.
Aktivno učestvovala  na Kongresu pedijatara Sarajevo, kao i na Simpoziju infektologa Zenica  gdje je bila koautor rada: Rosacea i Helicobacter pylori.  Na prvom poslijeratnom  Kongresu dermatovenerologa sa međunarodnim učešćem  u Sarajevu  bila je koautor postera: Effects of antibiotic therapy in patients with Helicobacter pylori infection combined with chronic urticaria and rosacea, a  učestvovala je i u radu Simpozija  infektologa Bihać.
Prisustvovala Dermatovenerološkoj Akademiji održanoj na Briunima, pohađala Školu dermatoskopije u Sarajevu, te prisustvovala brojnim stručnim predavanjima potrebnim za odobrenje licenci za samostalan rad.
Bila je član Komore ljekara USK-a i član Udruženja dermatovenerologa BiH.