Javni poziv za sufinanciranje samozapošljavanja

– Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da je Upravni odbor Federalnog zavoda za zavoda na sjednici održanoj 27.4.2017. godine prihvatio Informaciju o realizaciji prvog javnog poziva (od 2.3.2017. godine) po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017, te usvojio zaključak da će drugi javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 biti objavljeni 8.5.2017. godine u 8 sati na internet stranici Zavoda (www.fzzz.ba).

Pozivamo sve zainteresirane da se do objave drugog javnog poziva upoznaju sa sadržajem programā koji su dostupni na internet stranici Zavoda u meniju Aktuelni projekti.