Izmirimo se i popravimo svoje odnose!

Nema sumnje da su loši odnosi, zavada i razilaženje najopasnije šejtansko oružje i njemu najdraže.

Piše:  Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

Loši odnosi i svađe rezultiraju udaljavanjem nakon bliskosti, razilaženjem  nakon jedinstva, neprijateljstvom nakon prijateljstva i bratstva; i nerijetko čak i sukobom dviju zavađenih strana, kaljanjem muslimanske časti ili prosipanjem muslimanske krvi.

Do razilaženja nekada dolazi prirodno zbog same različitosti među ljudima, njihovih različitih sklonosti i pogleda, a nekada je uzrokovano vanjskim faktorima od kojih su najčešći sihirbazi ili njihovi dvojnici nemmami – oni koji prenose vijesti od jednih do drugih kako bi ih zavadili.

Islam priznaje da razilaženje postoji, međutim, ne dopušta da razilaženje poprimi velike razmjere, da rezultira svađom, lošim odnosima i udaljavanjem. Islam podstiče na popravljanje loših odnosa i pomirenje zavađenih.

Popravljanjem loših odnosa, izmirivanjem zavađenih muslimana postiže se čvrsto islamsko bratstvo, jedinstvo muslimana, muslimani se okupljaju i potpomažu: snažni pomaže slabog, imućni siromašnog, ugledni potlačenog, učeni neukog…

Popravljanjem loših odnosa dolazi do zbližavanja srca, razumijevanja, ljubavi i prijateljstva, smanjivanja i odbacivanja razilaženja i cijepanja, a time i zatvaranja vrata neprijatelju, ljudskom i džinskom.

Zbog svega ovoga Allah kaže: “U popravljanju je svako dobro” (En-Nisa, 128) i

Njemu nema dražih koraka od koraka koji se  prave da bi se izmirila dva zavađena muslimana!

Zbog svega ovoga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije izgradnje islamske države pobratimio je muhadžire i ensarije!

Zbog svega ovoga islam kroz Kur’an i sunnet mnogo podstiče na popravljanje odnosa i pojašnjava pogubnost loših odnosa.

Svjedoci smo da i mi često dođemo u situaciju kada se naruše naši odnosi, da postoji mnogo zavađenih muslimana, pa hoćemo li se izmirivati, koračati tim najboljim koracima, nalikovati muhadžirima i ensarijama, slušati Kur’an i sunnet, ili ćemo potpomagati neprijatelje islama i muslimana?! Da, neprijatelje islama, jer od loših odnosa i nejedinstva muslimana, nevjernici itekako imaju koristi! Samo oni i niko više!

Ostatak teksta pročitajte na www.el-asr.com