Image default
Arhiva

Izmijenjeni Zakon o sportu u BiH uskoro na snazi

Izmjene i dopune Zakona o sportu, čiji je cilj suzbijanje diskriminacije i postizanje ravnopravnosti spolova, stupit će na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenim novinama.

To je omogućeno usvajanjem ovog zakonskog rješenja u drugom čitanju u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a koji je ranije podržao Predstavnički dom na prijedlog poslanice u tom domu Maje Gasal-Vražalica.

Razlog za njegovo donošenje je usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i dosljedno poštivanje principa nediskiminacije propisanog Ustavom BiH.

Predloženim zakonskim rješenjem se, između ostalog, predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima 17 članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost spolova.

Rodna ravnopravnost, kako je navedeno, postoji ukoliko je u Vijeću jedan od spolova zastupljen najmanje 40 posto.

Primjenom izmjena i dopuna Zakona o sportu predviđeno je da se prilikom predlaganja budžeta sektora za sport, koristi rodno odgovorno budžetiranje.

Related posts

Skandal u rafineriji Brod

Pripovijest o vaktu Nasrudin hodže

Aldin Džidić napušta Tuzlu

Leave a Comment