Image default
Arhiva

Iskoristi svoju šansu (Kolumna)

U tom trenutku ona to vjerovatno i jeste (sa aspekta ranijeg očekivanja), ali zanemari to… I razmišljaj pozitivno: u datoj situaciji, koja je ionako takva kakva jeste – sakrivena je tvoja šansa.
Piše: Adisa Tufo 

Kompanija koja već dugo posluje; u početku je bila uspješna i dostigla je određeni stepen razvoja. Top menadžer je bio zadovoljan i smatrao je da je kompanija u top formi, što je i bilo djelimično istina.
Nije imao ambicije da razvija i širi biznis i vjerovao je da ako ne bude činio ništa, postojeće stanje će biti zaleđeno.

Naravno da je krivulja uspjeha krenula silaznom putanjom odmah, ali glavni menadžer to nije odmah osjetio.

Niži menadžer jeste i to veoma brzo. Sugerisao je nekoliko konkretnih akcija svom nadređenom kolegi. Tražio je da se uvedu nove tehnologije u svakodnevno poslovanje, da se uposlenici pošalju na dodatnu edukaciju, da se uradi novo brendiranje i osavremene kontakti sa postojećim i novim kupcima. Tražio je da se smanje troškovi, a novac usmjeri na adekvatnu reklamu. Tražio je, ali bezuspješno… Gotovo da je bio optužen za paranoično i nepodobno ponašanje.

Situacija je bivala sve gora, prihod i profit sve niži i naravno svi su bili krivi za postojeće stanje. Svi osim vodećeg menadžera koji je krivio zasićenje na tržištu, nelojalnu konkurenciju, ekonomsku krizu, loše uposlenike, … i tako sve redom. Krivio je sve – osim sebe…

Kompanija je za nekoliko godina došla u veoma nezavidnu situaciju. Opterećena kreditima, kratkoročnim i dugoročnim obavezama, bez mogućnosti novog zaduživanja. Bez novih poslova.

I šta se dešava. U tom problemu, kad se sve gasi i svi treba da ostanu bez zaposlenja, onaj niži menadžer iz naše priče prepoznaje svoju šansu i preuzima kompaniju. Preuzima je u jako lošem stanju. On je njen dio godinama, on zna njene i dobre i loše strane, on tačno zna sa kojim resursima raspolaže i umjesto da poput svih drugih samo vidi neprilike i napusti brod koji tone, on vidi  itekakvu priliku i preuzima kormilo. Za veoma kratko vrijeme rezultati njegovog vođenja i savremenog pristupa poslovanju, postaju vidljivi. U kratkom periodu vidljivi samo neposrednoj okolini i prvim saradnicima, a za nekoliko godina vodljivi svima.

A šta je uradio?  Samo ona što je već godinama savjetovao svom nadređenom.

Posmatrao tržište i prilike na njemu, osluškivao i analizirao sva stanja, zaposlio stručan kadar i dao mladima šanse i odgovornosti. Desila se lančana reakcija. Ljudi su svoje ambicije utkali u komapniju i sve se razvijalo vrtoglavom brzinom.

Samo jedan čovjek, koji je gotovo svezanih ruku posmatrao kako se sve ruši, prepoznao je priliku sakrivenu u moru neprilika. Prepoznao je i iskoristio na najbolji mogući način.

Isto možeš i ti.

Related posts

Turisti u Sarajevu došli da vide De Nira

SAVJETNICI

Zbog pčela EU će zabraniti pesticide ?

SAVJETNICI

MMA: Najbolji i najjači među ovim borcima

SAVJETNICI

Leave a Comment