Internet šejhovi: O izborima i glasanju

Glasanje nije temeljni propis, nego samo DARURA, nužda u ovim okolnostima!
I, Šerijata časnog nije nestalo preko noći, i isto se tako preko noći neće vratiti. Niti na silu, kao što vi nudite.
Niko ovdje ne poziva da se glasa za zakone protivne Allahovom dinu, niti drugom zakonodavcu mimo Allaha. Ne!
Nego se poziva da se upravo ti zakoni i postulati zaštite sredstvima koje savremena politika nudi! Akida, halal i haram i obredi su nepovredivi, oni su QATI'A, kategorični, oko toga nema priče niti kompromisa.
Sve drugo je ZANIJJ, spekulativno, oko toga se daa razgovarati, i današnja politika treba ljudima olakšati i poboljšati život!
Tome pozivamo, iako ovi spomenuti u naslovu ovo neće prihvatiti niti razumjeti, ali je bitno da razumiju drugi.
Ako se krene sa postupkom zabrane nikaba i hidžaba, ako se krene sa procedurom dozvole kamate, alkohola i kocke, ko će se tome, o pametnjakovići, suprotstaviti?? Vi, možda, sa vaših telefona i tastatura?!
Na kraju, šta nam vi nudite kao alternativu? Da se skupljamo po podrumima još 30 narednih godina, na totalnoj margini društva, da preljevamo iz šupljeg u prazno, i da gledamo kako nam razni moralni i intelektualni diletanti koji ni abdesta uzeti ne znaju i koji u skupštinskim klupama džunupi sjede, pale crveno ili zeleno svjetlo kako se njima svidi, i da nam oni određuju norme i život?? To nam vi, “šejhovi” nudite!
Što se mene tiče, ne..hvala lijepo!
Ako ste prihvatili kompjutere, internet i ostalo što vam se nudi u 21. stoljeću, kao da'vetsko sredstvo, u tome ne vidite nikakvog problema niti bidata, zašto onda koplja lomite oko savremene politike kada je ona prečica da vjera, Kur'an i sunnet, dođe do ljudi??!

Sanin Musa