Institut za zavarivanje doo Tuzla: Atest za varioce

O NAMA
Insititut za zavarivanje d.o.o. Tuzla – 10 godina tradicije

Institut za zavarivanje doo Tuzla osnovan je od strane Schweißtechnische Lehranstalt Magdeburg – SLM (Njemačka) i Vlade Tuzlanskog kantona u omjeru 51:49%.

Osnovna djelatnost Instituta podrazumijeva obuku, doobuku, prekvalifikaciju i atestaciju zavarivača sa svim potrebnim ispitivanjima po zahtjevima standarda EN ISO 9606 sa izdavanjem međunarodnog certifikata za polaznike (DVS ili TÜV).

Navedene aktivnosti se izvode u savremeno opremljenoj radionici (cca. 700m2) sa 22 radna mjesta i posebnom prostorijom za brušenje.

Pored navedenih kapaciteta Institut raspolaže i savremeno opremljenom laboratorijom za potrebe ispitivanja zavarenih spojeva.

Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla kao jedino akreditovano trening tijelo (ATB) u Bosni i Hercegovini od strane međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), u saradnji sa Društvom za zavarivanje BiH, Društvom za unapređivanje zavarivanja Srbije organizuje kurs / tečaj za internacionalne inženjere i internacionalne tehnologe zavarivanja (IWE/IWT).

Vršimo obuku zavarivača; Nadzor i usluge ispitivanja materijala i zavarenih spojeva: hemijska analiza materijala – spektrometrija, mehanička ispitivanja materijala, vizuelna kontrola zavarenih spojeva, penetrantska, magnetna, ultrazvučna, te radiografska metoda ispitivanja zavarenih spojeva.

Vršimo kvalifikaciju postupaka zavarivanja (WPQR) prema EN ISO 15614; Certificiranje pogona prema EN 1090, EN ISO 3834, EN ISO 15085.

Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla od svog osnivanja 2005. godine, pa sve do danas je uspješno obučio preko 3000 kandidata za sve postupke zavarivanja.

Takođe, od 2009. godine pa do danas je uspješno organizovana specijalizaciju internacionalnih inžinjera i tehnologa za zavarivanje (IWE/IWT) sa preko 100 kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine.