Herta Has – Jedina žena koja je Titu rekla ne

Josip Broz Tito uvijek je bio okružen lijepim ženama. Volio je mlade, atraktivne i one “sa stavom”, a često ga nije sprečavalo ni ako su bile udate.
Ipak, imao je samo četiri “zvanične” žene, sa dvije je bio u braku, a samo jedna od njih je bila ta koja je napustila Maršala jer nije htjela da “trpi” njegovo ponašanje, prenosi CDM.

Herta Has rođena je u Mariboru 1914. godine. Revolucionarnom radničkom pokretu pristupila je rano, kao student Ekonomske visoke škole u Zagrebu. Godinama kasnije sjećala se da zapravo i nije imala pravog izbora.

Herta Has – Jedina žena koja je velikom Titu rekla ne

Herta Has
FOTO: Herta Has

Herta Has – Jedina žena koja je velikom Titu rekla ne

“Zašto sam riskirala? Komunisti su bili jedina snaga koja se borila protiv fašista. Živjela sam na granici sa Austrijom i dobro shvatala šta je to pravi nacional-socijalizam. Znala sam da je glavni cilj fašista uništenje Slovena. U Austriji sam vidjela Hitlerove pristalice, njihova lica. To su bili ljudi s mračnom prošlošću. Stupila sam u komunističku partiju“, ispričala je drugarica Has.

Herta Has - undefined
Član SKOJ-a bila je od 1934., a Komunističke partije Jugoslavije od 1936. godine. Josipa Broza Herta je upoznala 1937. godine u Parizu, gradu koji je bio regrutni centar španskih dobrovoljaca i stanica na putu prema Moskvi, prijestonici Kominterne.

Ipak, da ljubav zaživi trebalo je da prođe još dvije godine.

Vraćajući se iz Moskve u osvit Drugog svjetskog rata 1939. Tito je zastao u Istanbulu gdje je čekao lažni pasoš kojim je namjeravao da uđe u Jugoslaviju. Njega je opet donijela Herta Has. Ljubav je ovog puta planula punim žarom i par se zajedno vratio u Jugoslaviju i nastanio u Zagrebu. Stanovali su u unajmljenoj kući, pod lažnim imenima Marija Šarić i inžinjer Slavko Babić.

Njihova vanbračna veza trajala je samo do 1941. godine i početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Tito je u maju po zadatku otputovao u Beograd, gdje je upoznao novu ljubav, partijsku kurirku Davorjanku Paunović Zdenku.

Herta Has ostala je u Zagrebu u poodmakloj trudnoći, a nekoliko dana poslije Titovog odlaska rodila je sina Mišu. Majku i bebu od ustaša je skrivao u svojoj momačkoj garsonijeri Vladimir Velebit, također partijski funkcioner. Neposredno prije nego što je trebalo da, zajedno sa piscem Miroslavom Krležom, ode u partizane, ustaše su Hertu uhapsile. Partijska organizacija je uspjela da bebu skloni u folksdojčersku porodicu Mahnufrit i Miša je tako preživio.

Herta Has je 1943. godine, poslije pregovora partizana i nacista, razmijenjena za grupu njemačkih stručnjaka zarobljenih u Bosni. Poslije razmjene kratko vrijeme je provela u Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske.

Tito i Herta sreli su se ponovo 1943. godine u Jajcu gdje je ona došla sa Ivom Lolom Ribarom na drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. U Titovom okruženju svi su znali da on ima novu “partizansku ženu” Davorjanku Paunović koja se također nalazila u Jajcu. Herta i Davorjanka srele su se u kući određenoj za stanovanje druga Tita.

“Draga moja, u ovoj kući nema mjesta za dvije žene” dobacila je mlađa partizanka.

Po svjedočenju partijskih drugova prisutnih na zasjedanju Hertu je ovo toliko naljutilo da je pronašla Tita u štabu i pred svima ga pitala: “Ko je ta žena? Zar ti nisam ja žena?”

Titu je bilo vidno neprijatno, uspio je da jedva prozbori: “Pa, probajte da se dogovorite”.

Herta nije imala namjeru da se dogovara. Istog dana ostavila je sve i vratila se u Sloveniju. Bio je to njen konačni raskid sa Titom.

Herta Has je umrla 5. marta 2010. u Beogradu u 95. godini. Prema vlastitoj želji, pokopana je u krugu najuže porodice na Pobreškom groblju u Mariboru.

Hertin i Titov sin Aleksandar Mišo Broz je bivši hrvatski diplomata i menadžer. Njene kćerke su profesorice na Beogradskom univerzitetu.bh raja ca