Halloween

HALLOWEEN

Čija tikva najljepše svijetli?
Kome su vampiri u posjeti?
Gdje je ružna vještica pala?
Gdje je tvoja duša zastala?

Tikva svijetli pomoću svijeće
I u crnoj noći baca cvijeće.
Vampiri crni potiho hode
Ne bi li se napili crvene vode.

Vještica je samo u bajkama snila
Dok je u mislima na metli bila.
Vukodlaci nisu nikad živi bili.
O njima su ljudi pijani snili.

Dušu svoju ne daji nikom.
Oslobodi je od svega,
Od tikve i vještice
I vampira čilog.

Duše žive smrt ne znaju.
One žive većina u raju.
Amen!
Amin!

Za portal www.pravisavjeti.info piše : Admir Muhić