Guši li Vlada poslodavce i radnike?

Donošenje novog Zakona o radu, koji je prošle godine u FBiH stupio na snagu je jedna od pozitivna mjera Vlade FBiH koja je stimulisala novo zapošljavanje, a da prava radnika nisu smanjena, kazali su za poslovni portal Akta.ba u Udruženju poslodavaca FBiH.

Ovo kako kažu pokazuju i zvanični statički podaci koji svejdoče o porastu broja zaposlenih, povećanju minimalne kao i prosječne plaće.

“Naša želja i namjera je bila da interese uskladimo sa opće društevnim interesom i pozitivnim iskustvima drugih država, stoga je novi Zakon o radu najmanje liberalan sa stanovišta poslodavaca u odnosu na iste zakone u Evropskoj uniji i zemljama okruženja, odnosno Zakon je u korist radnika”, pojašnavaju u Udruženju.

S druge strane opterećenja poslodavaca, odnosno cijena rada, je prevelika, a nova oporezivanja i novi nameti uticali su na privrednike i na njihovo poslovanje, a naravno i na radnike, jer određeni poslodavci ne mogu podnijeti teret novog oporezivanja, te i u onako nepovoljnom poslovnom okruženju, svako povećanje poreza i uvođenje novih nameta u realnom sektoru izaziva smanjenje tržišne konkurentnosti. Kažu, umjesto da Vlada FBiH, kako se obavezala Reformskom agendom, rastereti privredu u cilju stvaranja novih radnih mjesta, dodatnim opterećenjima Vlada “guši” i poslodavce i radnike.

“Zahtjevali smo na donošenju mjera koje bi imali neutralan fiskalni karakter, odnosno na  što hitnijem donošenju novog Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH kako bi se anulirali negativni efekti provedbe Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kojim se oporezuje topli obrok i regres, međutim, to se još uvijek nije dogodilo”, kažu u Udruženju, pojašnjavajući kako su pozdravili usvajanje Reformske agende, ali se boje da se njenoj realizaciji pristupilo vrlo selektivno i nerijetko suprotno njenom osnovnom cilju, a to je rasterećenje privrede u cilju povećanja investicija i zaposlenosti.

Naime, kako kažu napravljeno je 15 novih mjera i propisa koje dodatno opterećuju poslovni sektor, među kojima su izmjene Zakona o akcizama, Zakon o financijskom poslovanju, odluka Vlade FBIH o smanjenju poticaja poslodavcima za zapošljavanje za 50 posto. Sve su to akti koje je Vlada FBiH u samo nekoliko posljednjih mjeseci usvojila ili se nalaze u proceduri usvajanja, a koji direktno ugrožavaju poslovanje i imaju negativne efekte na ekonomski rast.

“Vlada FBiH je u obavezi napraviti analizu fiskalnih, ekonomskih i socijalnih učinaka propisa, prije njihovog usvajanja. A posebno ne donositi ih polovinom godine jer se na taj način onemogućavaju poslodavci da planiraju svoje troškove. Stoga, neizvjesno je govoriti o daljim mjerama Vlade, kada ni ono što je obećano do sada nije ispunjeno”, kažu poslodavci.

Ono što je sigurno smatraju oni, jeste da Vlada može pomoći privredi, a na to se kažu obavezala Reformskom agendom.

“Dosljednom primjernom Agende, stavaranjem uslova za privlačenje domaćih i stranih investicija i jačanjem socijalnog dijaloga, Vlada bi pomogla privredi, kako bi realni sektor imao više sredstava za unapređenje poslovanja, a time bi se unaprijedio rast i razvoj bh. ekonomije”, pojašjavaju iz Udruženja poslodavaca.