Image default
Agro kutak

Greške prilikom pikiranja paprike

Veliki broj povrtnih vrsta uzgaja se iz presadnica. Presadnice se uzgajaju u zaštićenom prostoru, gdje ostaju do određene faze, koja je karakteristična za svaku vrstu, a nakon toga presađuju se na stalno mjesto.

Proizvodnja presadnica paprike započinje sjetvom u kontejnere. Kada biljčice razviju prva dva prava lista može se krenuti s pikiranjem. Pikiranje je presađivanje biljaka, a svrha je proizvodnja kvalitetnih sadnica povrća. Za pikiranje je potreban supstrat, kontejneri, pripremljeno mjesto na koje ćemo biljke paprike slagati i dovoljan broj nježnih i uvježbanih ruku, koje će to pikiranje obaviti. Mlada biljka paprike je nježna i lako puca, zato je jako važno da je onaj tko obavlja tu radnju uvježban i da to obavlja nježno, s puno pažnje.

Treba skrenuti pažnju na nekoliko čestih grešaka, koje poljoprivrednici rade prilikom pikiranja:

Previše zemlje u kontejnerima. Ako supstrat i nakon navodnjavanja ostaje povrh kontejnera, napravili smo grešku. Naime, prilikom navodnjavanja voda će klizati po tom supstratu van i trebat će nam veća količina vode za navodnjavanje, kako bi uspjeli zaliti biljke u takvom kontejneru. Ako su u istom kontejneru neke biljke s manje supstrata, one će konstantno dobivati više vode i biti natopljene. To je veliki problem, jer kod ovako natopljenih biljaka dolazi do pojave bolesti. U prvom redu Phytium spp., koji se u toplim i vlažnim uvjetima, koji vladaju u plasteniku, brzo širi i na ostale biljke. Dakle, uvijek treba paziti da je supstrat do vrha kontejnera, ali nikako povrh rupe kontejnera u koji stavljamo biljku.

Previše supstrata u kontejneru

Prejako stisnut supstrat oko mladih sadnica. Važno je da supstrat nije prejako utisnut, jer će u tom slučaju voda teže prolaziti kroz njega te će trebati više vode za navodnjavanje takvog rasada. I korijen biljaka se bolje razvija u rahlom, a ne zbijenom supstratu. Stoga, kad postavimo biljku u pripremljenu rupu, dovoljno ju je samo lagano utisnuti u supstrat i eventualno još malo pokriti sa supstratom, ali treba paziti da se ne ide iznad ruba kontejnera.

Pripremljen kontejner i rupe u supstratu u koje se stavlja biljka presadnica

Površina, na koju se biljke stavljaju, nije dovoljno ravna. Plastenici za proizvodnju presadnica su obično improvizirani kod manjih poljoprivrednih proizvođača. Služe za tu namjenu samo u ovo vrijeme, a prije i poslije toga služe za neku drugu proizvodnju ili za neke druge namjene. Jako je bitno da se velika pažnja posveti pripremi, poda ako će biljke biti na podu. Važno je da je pod na koji postavljamo kontejnere što ravniji, da je propustan i da voda nigdje ne zaostaje. Ako voda na nekim mjestima nakon navodnjavanja zaostaje, biljke s tog mjesta će primati puno više vode od drugih i doći će ponovno do gore spomenutih problema. Neke biljke će bit natopljene i kod njih dolazi do pojave bolesti, koja će se brzo širiti dalje. Bilo bi dobro, ako je moguće, da se kontejneri odvoje od poda.

Kontejneri podignuti od poda

Neodvajanje manjih sadnica od većih. Važno je prilikom pikiranja odmah odvajati manje sadnice od većih. Manje sadnice treba pikirati u posebne kontejnere i takve kontejnere odvajati. I manje sadnice će biti dobre za sadnju, ako ih odvojimo od većih, kako im veće ne bi „smetale“ prilikom rasta i ako im se posveti pravilna njega.

Odvajanje manjih biljaka od većih

Autorica teksta:  Mirjana Dijan, dipl. ing. agr.

Related posts

Šta bi trebali znati ako želimo imati plastenik?

Uzorak zemlje mora biti reprezentativan, ne samo uzet “reda radi”

Prihranite travnjake prije zime

Leave a Comment