Granična policija raspisala oglas za prijem 100 policajaca

Javni oglas za prijem VIII-1 klase kadeta u činu „policajac“ Granične policije Bosne i Hercegovine.

Želiš posao, imaš potrebnu školsku spremu za posao policajca.

 

 

Javni oglas za prijem kadeta u činu „policajac“ Granične policije Bosne i Hercegovine

100 radni mjesta…

Obrazac za prijavu na Javni oglas za prijem kadeta u činu „policajac“ Granične policije Bosne i Hercegovine