Fetva: Radnik na radnom mjestu može spajati namaze!

Često smo u dilemi skratiti namaz dok smo na poslu ili ne…evo dgovora.

Broj: 28/07
Datum: 25. zu-l-ka’de 1428. h.g./ 5. decembar 2007.

Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 8. redovnoj sjednici
održanoj u Sarajevu 3. decembra 2007. godine, odnosno 23. zu-l-ka’de 1428. h. godine,
na osnovu izloženog referata tuzlanskog muftije Huseina-ef. Kavazovića na temu
«Propisi o spajanju namaza» i provedene diskusije, donijelo je slijedeću
FETVU
Dozvoljeno je putniku (musafiru) koristiti olakšicu spajanje podne i ikindije-namaza te
akšama i jacije, na osnovu hadisa i prakse Božijeg Poslanika a.s., radi olakšanja izvršenja
ovih ibadeta.
Dozvoljeno je radnicima u firmama i tvornicama spajanje podne i ikindije-namaza u
naročito opravdanim okolnostima (kao što su kratkoća dana, nemogućnost napuštanja
radnog mjesta radi obavljanja namaza u njegovom vremenu i sl.).

MIZ