Farmere očekuje veća prodajna cijena mesa?

Najnovija odluka EU da odobri kamionski prijevoz svježeg mesa iz BiH za Tursku, preko zemalja EU, imat će pozitivne efekte na domaće izvoznike mesa.

Glavni efekt koji očekuju su veće prodajne cijene bh. mesa.

Jer cijene prijevoza 44 tone mesa koliko je prošle godine izvezeno iz BiH u Tursku, koji je do sada išlo avioniskim putem, koštala je 45.000 eura, a cijena jednog šlepera do Turske iznosila bi oko 4,5 tisuća eura.

Špediteri kažu da je za transport 44.000 tone mesa potrebno 2 šlepera te da cijena jednog šlepera za Tursku iznosi 4,500 eura što je 10 puta jeftinije.

Računica je da bi po kg bilo  oslobođeno 1,80 KM, a turska kompanija koja uvozi bi dio sredstava od toga mogla dati prodavcima, odnosno onima od kojih kupuje iz Bosne.

Očekujemo da bi cijena goveđeg mesa umjesto 4,20 mogla biti 5 KM čime ni naši farmeri bili prezadovoljni, a i turska kompanija bio imala pola eura po kilogramu samo na konto ove uredbe EU .

Ova uredba će osim navedenih imati i pozitivne efekte na domaće prijevoznike koji će imati mogućnost da dobiju posao prevoza mesa.

Što se tiče aerodroma koji su do sada bili uključeni u ovaj posao saznajemo da oni definitivno otpadaju iz ovog posla budući da sa ovom odlukom ovaj prevoz postao preskup.

Što se tiče izvoza mesa u Rusiju on nije tako isplativ koliko onaj u Tursku budući da posao poskupljuje daljina tržišta, a osim toga imamo i carine na ove proizvode.