Društvo za spas Bosanskog brdskog konja

Naša nebriga za naše autentične vrijednosti godinama se pokazuje kao usud koji nas na kraju u određenom trenutku obilježi.

Bosanski brdski konj svakako zaslužuje pažnju šire zajednice i pomoć da se ova vrsta sačuva. Vjerovali ili ne, čitava ergela ovih konja u Borikama našla se pred nestajanjem, jer konjima prijeti uginuće ukoliko im se hitno ne pomogne.

Iz razloga brige za ove divne životinje, u Sarajevu je osnovano udruženje “Društvo za spas Bosanskog brdskog konja”, a supštini su prisustvovali:

 1. Harbinja Dervo, Sarajevo, BiH
 2. Akademik Prof. Dr. Dževad Jahić, Sarajevo, BiH
 3. Prof. Dr. Miroslav Medenica, Podgorica, CG
 4. Izet Ferhatbegović, Sarajevo, BiH
 5. Enver Žiga, Sarajevo, BiH
 6. Ivana Medenica, Podgorica, CG
 7. Dinno Kassallo, Sarajevo, BiH
 8. Arnautović Armin, Sarajevo, BiH
 9. Stojanović Dragoljub, Borike (Rogatica), BiH
 10. Arnautović Danis, Sarajevo, BiH
 11. Radović Vojko, Sarajevo, BiH

 

Nakon usaglašavanja prijedloga i primjedbi usvojeni su Odluka o osnivanju Društva i Pravilnik o radu društva. U Upravni odbor Društva izabrani su: Dervo Harbinja, predsjednik, Miroslav Medenica, Izet Ferhatbegović, Dragoljub Stojanović  i Enver Žiga. Dervo Harbinja će kao Predsjednik Upravnog odbora zastupati i predstavljati Društvo za spas bosanskog brdskog konja. Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Radović Vojko.

Dodijeljena su zaduženja da se pripremi pravni okvir saradnje sa sadašnjim i budućim uzgajivačima Bosanskog brdskog konja. Dogovoreno je da se tokom decembra ove godine održi Prva sjednica Upravnog odbora na kojoj će biti razmatran Plan rada za 2017. godinu.

Iz udruženja ističu veoma tešku situaciju za grla ergele Borike koja su napuštana i nalaze se na planini Sjemeć. Nadležne institucije nisu ništa uradile da se spase napušteni konji. Konji su i dalje na Sjemeću bez hrane, na otvorenom gdje je već ima snijega. Ako se ništa ne preduzme ni jedno grlo Arapske pasmine neće preživjeti zimu, a grla Bosanskog brdskog konja koji su otporniji na zimu stradat će od napada vukova i od gladi, jer nemaju hrane.