Dogovorena raspodjela klirinškog duga: FBiH dobija 72 dolara

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ sa Izvještajem o obavljenim pregovorima.

Prema Sporazumu, klirinški dug Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini iznosi 125.157.834,38 američkih dolara.

Od ovog iznosa Federacija BiH će dobiti 72.591.543,94 američkih dolara ili 58 posto, Republika Srpska 36.295.771,97 američkih dolara ili 29 posto, institucije BiH 12.515.783,44 američkih dolara ili 10 posto, a Brčko Distrikt 3.754.735,03 američkih dolara ili tri posto.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.