Dobre vijesti: 5.000 do 6.000 lijekova bit će jeftiniji

Nove cijene od februara: 5.000 do 6.000 lijekova bit će jeftiniji
Kada novi Pravilnik o kontroli cijena lijekova, kojeg je Vijeće ministara usvojilo prošle sedmice, stupi na snagu, između 5.000 i 6.000 lijekova koji se izdaju na recept trebalo bi pojeftiniti.

Iako je trenutno nemoguće precizirati tačnu veleprodajnu cijenu tih lijekova, zbog načina njenog obračuna, iz Agencije za kontrolu lijekova i medicinskih pomagala BiH su nam dostavili procijenjene nove cijene nekih od lijekova kod kojih je uočena najveća promjena.

Tako bi, primjera radi, veleprodajna cijena lijeka pod nazivom “Femara”, koji se koristi za liječenje karcinoma dojke, trebala biti niža za oko 30 maraka, odnosno sa sadašnjih 93,93 trebala bi pasti na 60,2 maraka. Također, veleprodajna cijena lijeka “Val”, koji se koristi protiv visokog krvnog pritiska i nakon srčanog udara, trebala bi biti prepolovljena, odnosno ovaj lijek bi trebao pojeftiniti sa 13,98 na sedam maraka.

Pojašnjenje direktora Zolaka

Procjene za neke druge lijekove, kod kojih je uočeno značajno pojeftinjenje, možete vidjeti u priloženoj tabeli.

– Međutim, lijekovi u BiH će pojeftiniti tek od početka februara naredne godine – kazao je za Faktor Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medicinska pomagala BiH.Autor: Almir Šarenkapa

Prema njegovom pojašnjenju, razlog zbog kojeg će cijene lijekova biti promijenjene tek za dva mjeseca, iako je Vijeće ministara još prošle sedmice usvojilo novi Pravilnik, leži u zakonom predviđenim procedurama.

– Pravilnik će stupiti na snagu osam dana po objavljivanju u Službenim novinama BiH i očekujemo da će ovih dana biti objavljen. Nakon toga veletrgovci imaju zakonski rok od 60 dana da obave pripreme za stupanje novih cijena na snagu, a onda Agencija ima rok od 30 dana da objavi novi cjenovnik po kojem će veletrgovci prodavati lijekove trgovcima na malo, kao što su apoteke i slično. Međutim, mi u Agenciji nećemo čekati da protekne rok od 60 dana, nego ćemo naš dio posla raditi istovremeno dok se veletrgovci budu pripremali za nove cijene, kako bi one što prije stupile na snagu – govori Zolak.

Treba naglasiti da se Pravilnik, odnosno kontrolisanje cijena lijekova na tržištu odnosi samo na one proizvode koji se izdaju isključivo uz ljekarski recept.

– Ovim Pravilnikom proizvođačima se daju unaprijed određeni kriterijumi kako da formiraju cijenu lijeka kada dolaze na tržište. Na ovaj način je država ta koja diktira tržište, a ne kao što je bilo do sada kada je industrija bila ta koja je diktirala cijene na tržištu lijekova u BiH – kazala nam je Tijana Spasojević – Došen, šefica Odsjeka za informisanje o lijekovima i medicinskim sredstvima spomenute državne agencije.

Esencijalne liste lijekova

Navedene cijene nisu one koje će se naći na tržištu, jer konačna cijena u maloprodaji zavisi od nekoliko faktora. Prije svega na cijene lijekova u apotekama utječe to da li se oni nalaze na esencijalnim listama ili ne.

Za lijekove koji su na esencijalnim listama i koje plaćaju fondovi građani će osjetiti malu ili nikakvu razliku, u zavisnosti od toga da li su do sada plaćali dio cijene tog lijeka ili su ga dobijali besplatno. U tom slučaju razliku će osjetiti fondovi, odnosno budžeti iz kojih se subvencioniraju lijekovi sa esencijalnih listi. Najveću razliku u cijeni osjetit će za one lijekove koji se ne nalaze na esencijalnim listama i za koje plaćaju punu cijenu.

– Osim toga, na konačnu cijenu lijekova utječe i marža koju zaračunavaju u maloprodaji. Prema važećim zakonima ta marža u RS-u iznosi 20 posto, a u FBiH 25 posto – rekao je Zolak.

Što se tiče kontrole provođenja Pravilnika, Agencija je zadužena za kontrolu rada veletrgovaca, odnosno inspektori državne Agencije će vršiti provjere da li su veletrgovci “oborili” cijene u skladu sa novim Pravilnikom.

Cijene u apotekama trebaju kontrolisati entitetski inspekcijski organi. Oni trebaju spriječiti da trgovci na malo ostvaruju ekstra profit, tako što će lijekove kupovati po novim, nižim cijenama, a u prodaji zadržavati postojeće više cijene.

Inspekcijske kontrole

Državni i entitetski inspektori će, također, trebati spriječiti moguće poskupljenje lijekova.

– Postoje lijekovi čija bi cijena prema novom obračunu trebala biti veća od postojeće, ali smo u Pravilnik ugradili odredbu da se u tim slučajevima moraju ostaviti sadašnje cijene, odnosno da ne smije biti poskupljenja – kazao je Lazar Prodanović, član Stručnog vijeća Agencije.

Vrijedi još dodati i da će se ubuduće cijene lijekova obračunavati tako da se za svaki lijek pojedinačno uzmu cijene koje su na snazi u referentnim zemljama Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji i izračuna njihova srednja vrijednost i pomnoži sa zadatim koeficijentom, a on iznosi 1,00. Ukoliko se neki od lijekova ne nalazi na tržištu bilo koje od navedenih zemalja, onda se koristi cijena iz alternativnih referentnih država, a to su Italija i Bugarska.

 

Tagovi: Agencija za kontrolu lijekova BiH