“Dobar, bolji, najbolji … čovjek.” (VIDEO)

Prenosimo predavanje hafiza Adisa Baručića

VIDEO:

Video prenosimo uz dozvolu autora.